Beröringsfri utveckling - från lyx till nödvändiget.

Sedan slutet av 1890-talet har världen visat ett enormt intresse för kontaktlös och beröringsfri teknik, och i dag är denna teknik en väsentlig del av vår vardag. Vår mångåriga erfarenhet har gjort oss till pionjärer inom produktskapande och byggnadsdesign. I dag rör sig allmänheten som kollektiv aktör bort från en reaktiv syn på design och påverkar dramatiskt utformningen av proaktiva lösningar som förbättrar vardagen för många människor jorden runt. 

Låt oss ta en titt på den kontaktlösa teknikens utveckling, framtidssäkrade miljöer samt hur kontaktlösa områden på kontoret har blivit mer och mer av en nödvändighet.

Kontaktlös teknik – en tillbakablick

Så tidigt som 1897 gjorde fjärrstyrningsteknik sitt första intåg i en liten amerikansk stad i form av en fjärrstyrd miniatyrbåt. Miniatyrbåten styrdes trådlöst via radiosignaler. I och med detta blev modellbåtsbygge och modellbåtstävlingar en populär hobby bland överklassen, och fjärrstyrda båtar spelade även en viktig roll i den militära sjöfarten under första världskriget. Under 1920-talet utvecklade entreprenörer fjärrstyrda lösningar som underlättade mödosamma uppgifter, vilket senare ledde till uppkomsten av elektriska garagedörrar.

Kontaktlös teknik i hemmet

Under de följande två årtiondena började radiosignalsteknik i hemmet bli allt vanligare, och fjärrkontrollen ”Flash-Matic” introducerades i många hem. Den nya enheten ändrade kanaler genom att skicka ut ljusstrålar som togs emot av sensorer på tv-apparaten. Borta var de dagar då man var tvungen att ändra kanaler manuellt, något som senare kom att ligga till grund för text-tv som för första gången lanserades av BBC under 1970-talet. Text-tv använde sig av infraröda signaler för att förbättra upplevelsen för tv-tittare i Storbritannien. Text-tv-tekniken var även den första formen av UX-design (User Experience) i större skala, en avgörande händelse för teknikentusiaster.

Kontaktlös teknik i samhället

När den beröringsfria tekniken väl hade blivit ett vanligt inslag i familjehemmen skedde en sömlös övergång till allmän användning av tekniken utanför hemmet. Streckkodsskanning välkomnades med öppna armar i slutet av 1970-talet eftersom det var en tidssparande lösning för både företagsägare och anställda. Lösningarna började sedan få en alltmer problemlösande karaktär, något som ledde till att Charles Walton tog patent på RFID (passiva transpondrar). RFID-tekniken (Radio Frequency Identification technology) har blivit en väsentlig del av vårt samhälle eftersom den erbjuder en problemfri användarupplevelse samt gör det lättare att säkra, övervaka och spåra information. RFID och NFC (Near Field Communication) lade grunden för den beröringsfria tekniken så som vi känner till den i dag, en teknik som bidrar till att förhindra inbrott och övervaka risker i miljontals byggnader världen över.

Under de senaste hundra åren har digitalisering av kommunikation, transport, valuta och säkerhet lett till tekniker som tillsammans ger säkrare tillträdeslösningar. Upptäck hur vi har utvecklat beröringsfri teknik sedan 2001 och skapat säkrare och mer kontrollerbara säkerhetslösningar.

Kontorsdesign – kontaktlös teknik skapad för framtiden

Här beskriver vi befintliga tekniker som redan används på den fysiska arbetsplatsen:

Styrning via smarttelefon

Smarttelefoner har gjort att beröringsfri teknik gradvis integrerats i vår vardag. Styrning av allmänna enheter via en personlig enhet har redan visat sig vara en framgångsrik metod för beröringsfritt tillträde. Eftersom vi redan är vana att hantera smarttelefoner, krävs det avsevärt mindre tid för att lära oss navigera i nya system och appar. Användning av smarttelefoner kanske inte är någon revolutionerande lösning, men det är en naturlig och realistisk utveckling av miljön på den fysiska arbetsplatsen.

När Zaha Hadid Architects designade företaget Bee´has huvudkontor introducerade de teknik för styrning via smarttelefon så att olika funktioner kunde styras kontaktlöst över hela byggnaden. De anställda behöver således sällan vidröra några ytor från det att de går in i byggnaden till det att de når sin måldestination. Den kontaktlösa upplevelsen förstärks ytterligare av möjligheten att kalla på en hiss och checka in med hjälp av smarttelefonen.

Navigering via gester

När det gäller pekskärmsteknik måste man titta på sättet som denna teknik interagerar och hur denna interaktion kan göras helt beröringsfri. Att öppna delade inloggningsskärmar eller dörrar via en gest är några exempel på detta. Tekniken förlitar sig på rörelseavkännande enheter och sensorer och används vanligtvis vid ingångar till byggnader, men mindre ofta på arbetsplatser i själva byggnaden. Som vi nämnt ovan är vi vana vid pekskärmsteknik hos smarttelefoner, så det kan bli nödvändigt att bryta inlärda vanor i sättet som vi att interagerar med olika produkter.

Visste du att marknaden för gestigenkänningsteknik uppskattningsvis kommer att uppgå till 32,3 miljarder US-dollar [26 miljarder GPB] år 2025?

Röststyrning

Röstassistenter såsom Siri, Cortana, Google Assistant and Alexa har normaliserat röststyrningstekniken, vilket kommer att göra övergången från pekstyrning till röststyrning mer sömlös. Detta integreringssätt har fungerat framgångsrikt sedan introduktionen av fjärrstyrningsteknik. Röststyrningsteknik har även tagit steget ut ur hemmet och används till exempel för dörrklockor och andra enheter i utomhusmiljö.

En stor del av utvecklingen och normaliseringen av röststyrningstekniken har skett tack vare smarttelefoner. Att be en enhet boka en tid eller ett möte åt oss är något vi känner oss förtrogna med. Röststyrningsteknik har även varit användbar inom fordonsindustrin där den används för allt från navigeringsinstruktioner till samtalsuppringning i fordon. Under de närmaste åren kan denna teknik utvecklas explosionsartat som en naturlig del av utvecklingen på arbetsplatsen.

Ansiktsigenkänning

Ansiktsigenkänning används redan i stor omfattning världen över, något som främjar innovativ utveckling inom AI (artificiell intelligens). I nuläget används igenkänningsteknik mer som en säkerhetsfunktion. Tekniken börjar dock blir mer och mer vanlig även på arbetsplatsen. System känner automatiskt av användare som går in i en byggnad eller ett säkrat område. Detta ger tillverkare otaliga möjligheter att utveckla produkter som fungerar utifrån användarspecifik information. Denna information skulle kunna ge tillträde till vissa områden i byggnaden och ge/återkalla styrning över vissa föremål på arbetsplatsen.

Visste du att marknaden för beröringsfri teknik uppskattningsvis kommer att uppgå till 15,3 miljarder US-dollar [12,3 miljarder GPB] år 2025?

Överväg ytterligare säkerhetsfunktioner vid din entré

Med tanke på allt som pågår i nuläget och den snabba utvecklingen av beröringsfri teknik under den globala pandemin skulle du dra nytta av att installera eller uppgradera till en beröringsfri entrélösning. Integrering av en säker handsfree-lösning är otroligt enkel! Ladda ned broschyren för att ta reda på mer om våra specifika produkter och låt dig inspireras av våra beröringsfria lösningar. Du kan även prata med en entréexpert om dina specifika behov.

I vår nästa blogg dyker vi djupare ned i ämnet ansiktsigenkänning och tittar på hur denna avancerade och innovativa teknik utgör framtiden inom beröringsfria lösningar.

Your Entry Experts
På Boon Edam är vi stolta över att vara innovativa ledare. Våra entréexperter vet allt som finns att veta om karuselldörrar, speedgates och säkerhetslösningar. Med årtionden av branscherfarenhet och kunskap erbjuder vi avancerade lösningar på vardagliga problem. Så låt oss dela med oss av insikter, råd och bästa tips för att hjälpa dig på din resa för att hitta den perfekta entrélösning.