Varför en nyckelfri säkerhet är framtidens säkerhet

Traditionella nycklar är en föråldrad teknik. Den första nyckeln tros ha uppfunnits redan på 600-talet f.Kr., och inte mycket har förändrats eller utvecklats sedan dess. Men moderna företag behöver mer än vad ett lås och nyckel kan erbjuda dem. Nycklar är inte bara svåra att hantera, distribuera och skydda, utan de utgör verkliga säkerhetsrisker – risker som helt enkelt inte behöver vara det.

De flesta företag, oavsett sektor, kommer sannolikt att hålla med om att säkerhet alltid bör vara en prioritet. Från till exempel tillträdeskontroll och cybersäkerhet till anställdas sekretess så är en säkerhetsstrategi i flera lager avgörande för att hålla ditt team, dina produkter eller din data säker. När det kommer till fysisk säkerhet, innebär framsteg inom tillträdeskontrollteknik - särskilt kring nyckellösa säkerhetssystem - att företag nu har mycket mer avancerade alternativ att välja mellan än traditionella lås-och-nyckel-metoder.

Fördelarna med nyckelfri säkerhet

Numera finns det ett antal olika nyckelfria passersystem på marknaden. Några av de vanligaste typerna inkluderar:

  • Nyckelkort och taggar
  • Integrationer för tillträdeskontroll
  • Biometri
  • Ansiktsigenkänning

Oavsett vilket du väljer, finns det ett antal fördelar att flytta till ett nyckellöst tillvägagångssätt. Från ansiktsigenkänningssystem till fjärrlåsningsintegrationer, att förflytta människor genom din anläggning på ett snabbare och säkrare sätt har aldrig varit enklare tack vare dessa tekniska framsteg.

Ökad effektivitet

Det finns många effektivitetsfördelar genom att använda ett nyckellöst entrésystem. Elektroniska tillträdeskontrollsystem kan konfigureras om, anpassas och uppdateras snabbt och enkelt. Dessutom är det enkelt att lägga till användare eller återkalla tillträde med en knapptryckning. Detta kan också göras på distans - vilket gör det perfekt för företag med flera platser som behöver låsa eller låsa upp dörrar, eller ge access, när de inte är på plats.

Förbättrad säkerhet

Traditionella nycklar eller nyckelkort är lätta att tappa, samtidigt som de är lätta att stjäla – vilket innebär att du riskerar att få obehörig access till din byggnad. Beröringsfria och nyckellösa system ger dig möjligheten att använda biometri eller AI-teknik för ansiktsigenkänning, vilket minskar risken för lösenordsintrång eller förlorade nyckelkort, samtidigt som det möjliggör multifaktorautentisering och förbättrade säkerhetsprocesser.

Insikter & data

Förutom att förbättra säkerheten för människor och föremål i en byggnad, kan beröringsfria kontroller också ge företag ovärderlig insikt i trender. Från till exempel rusningstider, flödeshastigheter och när specifika anställda går in och ut, vilket ger företag med större automatiserade system mer realtidsdata. Detta öppnar i sin tur upp möjligheten att övervaka, anpassa och agera utifrån dessa insikter för att förbättra verksamhetens resultat.

Säkerhet i en post-covid-värld

Pandemin ledde till enorma förändringar i hur affärer bedrivs över hela världen, med många organisationer som snabbt måste anpassa sig och utvecklas för att överleva. Beröringsfria tillträdeskontrollsystem är designade för att erbjuda en beröringsfri upplevelse, så att människor kan röra sig fritt genom och runt en byggnad på ett säkert och hygieniskt sätt. Nyckellösa system erbjuder säkerheten för passersystem men eliminerar onödig fysisk kontakt - perfekt för att garantera säkerheten för de människor som går in och ut ur en anläggning.

Framtidens säkerhet

När man pratar om framtidens säkerhet är det omöjligt att inte beakta de framsteg som görs inom området för både nyckelfri och beröringsfri teknik.

Under de senaste åren har Pentagon utvecklat och testat en laser som kan skanna och särskilja en persons hjärtas rytm på upp till 200 meters avstånd. Det som är särskilt unikt med Project Jetson är att, till skillnad från vissa andra biometriska tekniker, kan motiven för den hjärtslagsdetekterande infraröda lasern vara långt borta från skannern - med den kan skanna hjärtslag genom kläder.

På samma sätt kan armband och pekplattor autentisera användare genom deras hjärtslag. Denna verifiering kan delas med enheter som telefoner, datorer, fordon och till och med hotellrumsdörrar, vilket möjliggör säker, beröringsfri åtkomst.

Forskning har till och med gjorts av det tekniska universitetet i Madrid kring att identifiera människor genom deras unika och igenkännbara naturliga lukt. Igenkänningsfrekvensen var högre än 85 procent för kroppslukt, vilket ledde till att forskarna hänvisade till det som "en lovande biometrisk identifierare".

Utrymmet för att verifiera människor genom den här typen av unika och ovanliga identifierare, som dofter, hjärnvågor eller till och med venmönster, kommer bara att bli mer och mer avancerad.

När den här tekniken utvecklas och förväntningarna och säkerhetsstandarderna fortsätter att öka, kommer företag att behöva fortsätta att ligga i framkant när det gäller att ta till sig ny, datadriven teknik. Att integrera nyckelfri och beröringsfri teknik i en byggnads infrastruktur är ett säkert sätt att skapa en säkrare, hälsosammare och effektivare miljö.

Läs mer om hur Boon Edam använder sig av beröringsfri teknik här.

 

 

Your Entry Experts
På Boon Edam är vi stolta över att vara innovativa ledare. Våra entréexperter vet allt som finns att veta om karuselldörrar, speedgates och säkerhetslösningar. Med årtionden av branscherfarenhet och kunskap erbjuder vi avancerade lösningar på vardagliga problem. Så låt oss dela med oss av insikter, råd och bästa tips för att hjälpa dig på din resa för att hitta den perfekta entrélösning.