AI-basert ansiktsgjenkjenningsteknologi: En ny standard for dagens fleksible arbeidsplass.

Boon Edam-blogg | April 2021

Kunstig intelligens (AI) blir stadig mer utbredt ettersom samfunnet er mer og mer avhengig av banebrytende innovasjon for å forbedre menneskers sikkerhet og levebrød. Etter hvert som verden endrer seg rundt oss (raskere enn noensinne), fortsetter teknologien å påvirke praktisk talt alle deler av livet, inkludert arbeidsplassene våre.

En ny generasjon sikkerhet

Kunstig intelligens i arbeidsmiljøet har eksistert i noen år nå, men integrasjonsnivået er viktigere nå enn noensinne. Tiden da alle ansatte hadde et fast skrivebord eller kontor fra 8 til 16 er forbi. De ansatte går over til et mer fleksibelt arbeidsmiljø. Vi ser en økning i kontorfellesskap som WeWork og MindSpace, som dukker opp i store byer over hele verden.

I tillegg har konseptet med skift i små faste grupper eller kohorter blitt stadig mer utbredt i forbindelse med COVID-pandemien, ettersom man har blitt tvunget til å jobbe med begrenset kapasitet i kontorlokalene. Beskyttelse av besøkendes helse og sikkerhet i henhold til myndighetenes regler og pålegg er høyt prioritert blant eiendomsforvaltere og eiere.

Som følge av dette har sømløs sikkerhet og tilgangskontroll, støttet av AI-basert ansiktsgjenkjenningsteknologi, blitt et aktuelt tema for kontorbygninger, noe som gir eiendomsforvaltere et konkurransefortrinn i dagens marked.

Enkelhet med én-til-mange rammeverk

Hvordan gjør man det? Se på det på denne måten: Bygninger som fortsatt bruker (adgangskort) nøkkelkort eller fingeravtrykk krever at ansatte og besøkende utfører en handling før de kan gå inn i bygningen. Dette systemet gjør adgangsprosessen tidkrevende, og fører ofte til flaskehalser og ansamlinger ved inngangs- og utgangspartiet. Bruk av eldre systemer for adgangskontroll er dessuten mindre sikre, og de er mer utsatt for hacking eller tyveri. Man trenger bare å få tak i et nøkkelkort for å komme inn i bygningen. Man må også berøre overflater, og i en tid der smittevern er viktigere enn noensinne, er det sikrere for ansatte og besøkende å unngå å berøre noe.

Speedgates er ett av stedene der ansiktsgjenkjenning ofte tas i bruk som adgangskontroll. Vanlige sikkerhetsbarrierer krever at et nøkkelkort plasseres på sensoren, og hvis nøkkelkortet gjenkjennes, åpnes porten. På kort sikt fungerer dette perfekt, men det viser ikke hvem som har fått tilgang til bygningen, bare hvilket nøkkelkort de brukte.

Ai-Based Facial Recognition | Technology

Hvis man oppretter en personalliste bestående av registrerte ansatte, personale og kjente besøkende, trenger besøkende bare å gå opp til speedgaten. Hvis de er registrert i systemet, åpnes porten automatisk. Denne formen for adgangskontroll sikrer at de rette personene kommer inn, og beskytter personvernet til alle personer som prøver å komme inn på anlegget. Systemet vet ikke hvem alle er – og det trenger ikke å vite noe om det. Systemet vet bare hvem som har lov til å gå inn, og sikrer at de som ikke er registrert ikke får adgang.

Dette kan virke som en ganske komplisert prosess, men den er faktisk ganske enkel å implementere, og fungerer enkelt gjennom et én-til-mange rammeverk. Systemets database inneholder et referansebilde av hver person som har tillatelse til å gå inn i bygningen, og når de har tillatelse til å være der.

Hvis jeg for eksempel arbeider i en kohort og må være til stede på kontoret hver tirsdag og torsdag, vil systemet inneholde et bilde av meg samt en oversikt over når jeg trenger å være der.

Hvis jeg forsøker å komme til kontoret på mandag, vil ikke speedgaten åpnes, ettersom jeg ikke har lov til å være der den dagen. Men når tirsdag kommer, kan jeg gå inn uhindret.

En smart kombinasjon

Én-til-mange rammeverket fungerer ved å registrere personen som prøver å gå inn, og matche vedkommende med en person i databasen. Hvis systemet finner en match, søker det etter den personens timeplan og avgjør om vedkommende kan være der på den dagen og på det tidspunktet.

Denne typen banebrytende teknologi har bare såvidt begynt å endre hvordan en bygning kan administreres. Ved å kombinere ansiktsgjenkjenning med automatiseringsteknologi, kan de besøkendes opplevelse forbedres ved for eksempel å justere temperaturen i henhold til hvem som er på jobb eller tilkalle en heis til riktig etasje, og mye mer.

Friksjonsfrie inngangspartier med ansiktsgjenkjenning og kunstig intelligens for delte arbeidsmiljøer

Vil du vite mer om hvordan arbeidsplassen din kan dra nytte av gjenkjennelsesteknologi? Besøk siden om Lifeline Speedlane Vision på nettstedet vårt, der du finner mye mer informasjon og nedlastinger. Du kan også kontakte oss for å få mer informasjon.

Enrico Montagnino