Wanneer moet een toegangsproduct gemoderniseerd of volledig vervangen worden?

Richting het einde van de technische levensduur kan het aantal storingen aan een toegangsproduct toenemen. Dat is niet vreemd, want de installatie veroudert en onderdelen verslijten. Wij houden gemiddeld een technische levensduur aan van 15 à 20 jaar bij automatische deuren. Belangrijk om daaraan toe te voegen, is dat deze levensduur erg afhankelijk is van het type product én van het gebruik. Hoe weet u wanneer het toegangsproduct in uw gebouw aan modernisering of vervanging toe is?

Aangezien de levensduur afhangt van verschillende factoren, kunnen we als leverancier u hier aan de hand van onderhoudsrapportages over adviseren. Maar ook als gebouwbeheerder of facility manager kunt u zien of een toegangsproduct aan vervanging of modernisering toe is. In deze blog heb ik hiervoor een aantal aandachtspunten voor u op een rij gezet.

Normen, wet- en regelgeving

Een toegangsproduct wordt niet alleen vervangen zodra de technische levensduur verstreken is, maar kan ook al in een eerder stadium vervangen moeten worden. Bijvoorbeeld wanneer deze slecht of te weinig onderhouden is of als het toegangsproduct niet meer voldoet aan normen, wet- en regelgeving.

Een belangrijk punt kan bijvoorbeeld zijn of het toegangsproduct aan de EN 16005-norm voldoet. Deze norm reguleert de veiligheid van personen bij het gebruik van automatische toegangsproducten en geldt voor automatische deuren die gebruikt worden voor normale toegang, vluchtroutes en voor brand- en rookwerende deuren. Alle nieuw geplaatste toegangsproducten van dit type dienen vanaf april 2013 aan deze norm te voldoen.

Beveiligingspoortjes AFAS

Voor beveiligde toegangsproducten geldt sinds 1 maart 2022 de EN 17352 norm die gaat over de het veilig gebruik van automatische deuren met toegangscontrole voor voetgangers.

Om de veiligheid van gebruikers te waarborgen, kunnen deze normen een reden zijn om het toegangsproduct te vervangen of moderniseren.

Duurzaamheid

Draaideuren staan erom bekend dat ze een positieve bijdrage leveren aan de energiebesparing van een gebouw. Aangezien er nauwelijks verwarmde of gekoelde binnenlucht verloren gaat aan de buitenlucht, bespaart een draaideur energie die anders zou worden gebruikt om het binnenklimaat te handhaven. Naarmate de draaideur verouderd, kan er ook slijtage optreden bij onderdelen die invloed hebben op de duurzaamheid.

Door uitgezakte deurvleugels of versleten tochtborstels kan het energiebesparende en tochtvoorkomende karakter van een draaideur verminderen of teniet worden gedaan. Controleer daarom eens of de deurvleugels nog recht staan en niet uitgezakt zijn aan de buitenkant en of de tochtborstels op de deurvleugels nog in goede staat verkeren en goed aansluiten op de vaste delen.

Wanneer u een oudere draaideur heeft, is de kans groot dat er nog halogeenverlichting in zit. Dit kan worden omgebouwd naar LED. Dit is zuiniger en heeft meer lichtopbrengst.


» Download de checklist "Wanneer moet een toegangsproduct vervangen of gemoderniseerd worden?"


Mechanische staat toegangsproduct

Ieder toegangsproduct is anders en uniek, vooral high security- en hoge capaciteit toegangsproducten zijn zeer specialistisch. Servicemonteurs worden getraind en opgeleid door de leverancier om de toegangsproducten van hun fabricaat op de juiste manier te repareren en onderhouden. Onderhoud toegangsproducten Boon EdamAchterstallig of ondeskundig onderhoud kan schade aanrichten en zorgen voor problemen op langere termijn. In veel gevallen is er dan geen andere mogelijkheid dan het toegangsproduct te moderniseren of volledig te vervangen.

U kunt zelf al regelmatig inspecties doen om te controleren of er eventuele mechanische mankementen zijn aan uw toegangsproduct. Controleer bijvoorbeeld of de deur na een omwenteling in de juiste stand tot stilstand komt. Wanneer dit niet het geval is, kan dat duiden op een mechanische afwijking of defect. Daarnaast is de werking van automatische draaideuren voor het grootste deel afhankelijk van de aandrijving. Zodra er op mechanisch gebied onderdelen niet meer in orde zijn, kan dat haperingen of vreemde geluiden tijdens een omwenteling veroorzaken.

Conditiemeting toegangsproduct

U kunt dus op een aantal punten goed zelf controleren of uw toegangsproduct aan vervanging toe is. Maar hoe weet u nu exact of deze in de juiste staat verkeert? Om dat te weten te komen, kan de leverancier van het toegangsproduct een conditiemeting volgens de NEN 2767 doen. Dit geeft volledig inzicht in de technische staat van uw toegangsproduct. Lees hier meer over in mijn andere blog ‘Wat is conditiemeting van een toegangsproduct en waarom is dit belangrijk?’.


» Download ons white paper: Automatische toegangsproducten en gebouwbeheer; het risico op storing verlagen en de continuïteit van het bedrijfsproces waarborgen


Patrick de Wit
Patrick is expert op het gebied van service en onderhoud voor toegangsproducten. Hij kan alles vertellen over de diverse onderhoudsoplossingen voor ieder type toegangsproduct en over hoe men de levensduur hiervan kan verlengen.