Wat is conditiemeting van een toegangsproduct en waarom is dit belangrijk?

De verantwoordelijke voor of eigenaar van een gebouw is verplicht om een automatische deur in optimale staat te houden en de gebruiksveiligheid te kunnen garanderen. Maar hoe weet u of een toegangsproduct in de juiste staat verkeert? Een conditiemeting volgens de NEN 2767 geeft inzicht in de technische staat van uw automatische deur. In dit blog leg ik uit waarom een conditiemeting van belang is en wat het precies inhoudt.

Een essentiële factor in de continuïteit van veel bedrijfsprocessen is dat de aanwezige toegangsproducten regelmatig onderhouden wordt. De entree in de gevel, maar ook toegangspoortjes binnen een pand lijken een klein onderdeel te zijn van het gebouw, maar zodra deze niet meer naar behoren werken, verstoort dat de toegankelijkheid. Mensen kunnen dan moeilijker in en uit een pand of kunnen bepaalde beveiligde gebieden binnen een pand niet of moeilijk bereiken of verlaten.

Conditiemeting automatische deuren volgens NEN 2767

Alle elektrische installaties die onder de Europese regelgeving vallen, dus ook automatische toegangsproducten, dienen regelmatig gecontroleerd te worden. Een periodieke onderhoudsbeurt is daarom erg belangrijk. Onderhoud aan uw toegangsproduct wordt uitgevoerd op basis van de NEN 2767-norm. Volgens deze norm is een conditiemeting de manier om de fysieke kwaliteit van bouw- en installatiedelen van een gebouw objectief te kunnen meten. De NEN 2767-norm stelt dat er voor verschillende producten een aantal gebreken zijn die zich per onderdeel kunnen voordoen. De servicemonteur inspecteert een automatische deur tijdens de onderhoudsbeurt aan de hand van een gebrekenlijst. Dat is de zogenaamde conditiemeting. Hier komt vervolgens een conditiescore uit en deze score zegt iets over de status van het product.


» Download ons white paper: Automatische toegangsproducten en gebouwbeheer; het risico op storing verlagen en de continuïteit van het bedrijfsproces waarborgen


Service & Onderhoud automatische deuren | Boon Edam

Conditiescore

Conditiescores variëren van 0 t/m 6, waarbij 0 betekent dat de installatie niet is aangetroffen, conditiescore 1 houdt in dat het product in nieuwstaat verkeert en conditiescore 6 betekent dat het product afgeschreven is. Scores 1 en 2 (geringe gebreken) zijn lastig, want het is onmogelijk om een product 20 jaar lang in een nieuwstaat te houden. Het streven is vaak om de toegangsproducten in conditiescore 3 te houden. Dan vertoont de installatie gebruikerssporen, maar de betrouwbaarheid en veiligheid zijn gegarandeerd.

Belang en frequentie van een conditiemeting

De conditiemeting is dus belangrijk om de betrouwbaarheid en veiligheid van het toegangsproduct te waarborgen. De uitkomst van de conditiemeting geeft u meer inzicht in, mogelijk op stapel staande, investeringskosten. Deze informatie kan waardevol zijn bij het opstellen van een jaarbudget of meerjarenbegroting. Veel partijen, zoals hoofdaannemers en vastgoedpartijen werken op basis van de NEN 2767-norm. Vaak is er intern of vanuit de opdrachtgever de verplichting om de conditiescore te rapporteren.

De frequentie van een conditiemeting loopt gelijk met het aantal onderhoudsbeurten. Dit is afhankelijk van het type toegangsproduct en de intensiteit van het gebruik. Schuifdeuren of draaideurautomaten hebben minder vaak onderhoud nodig dan high-security deuren en -sluizen. Bij standaard gebruik maakt een automatische draaideur bijvoorbeeld ongeveer 350.000 omwentelingen per jaar. Zodra dat aantal hoger is, zal ook het aantal noodzakelijke onderhoudsbeurten stijgen.

Jon-Paul Daum
Jon-Paul is expert op het gebied van service en onderhoud voor toegangsproducten. Hij kan alles vertellen over de diverse onderhoudsoplossingen voor ieder type toegangsproduct en over hoe men de levensduur hiervan kan verlengen.