Wanneer is een draaideur toegankelijk voor mensen met een beperking?

Bij openbare gebouwen en veel gebouwen in de private sector is het belangrijk dat de entree voor iedereen toegankelijk is. Met de toenemende vergrijzing wordt het steeds belangrijker om rekening te houden met ouderen en mensen met een beperking. Om ervoor te zorgen dat ook deze groep mensen gebruik kunnen maken van een gastvrije toegang, zijn er verschillende eisen gesteld aan een entree op het gebied van toegankelijkheid voor mensen met een beperking.

Internationaal toegankelijkheidskeurmerk 

In het Bouwbesluit staan de minimale toegankelijkheidseisen beschreven die worden gesteld aan de mindervalide toegankelijkheid van een gebouw. Deze eisen geven echter niet de garantie dat een entree volledig toegankelijk en gebruiksvriendelijk is voor iedereen. De Integrale Toegankelijkheidsstandaard (ITS) gaat een stap verder. Dit is het internationale onafhankelijke keurmerk op het gebied van toegankelijkheid. Wanneer het ITS-keurmerk van toepassing is op een gebouw weet je dat de entree voor iedereen, zonder hulp, toegankelijk is.

Formaat draaideur

Automatisch aangedreven deuren kunnen als entreeoplossing voor mensen met een beperking dienen. Bij een draaideur of tourniquetdeur speelt daarbij het formaat een belangrijke rol. Een tourniquetdeur met drie deurvleugels en minimale diameter van 3,4 meter voldoet aan de ITS-eisen. Indien het deurenstel automatisch omklapbaar is dan volstaat een drievleugelige tourniquet met een minimale diameter van 2,8 meter om in aanmerking te komen voor het ITS-keurmerk. In beide gevallen zijn de segmenten van de deur groot genoeg om met een rolstoel te passeren.


» Download de white paper "Normen en richtlijnen voor veilige draaideuren"


Overige eigenschappen

Met alleen het juiste formaat is een draaideur echter nog niet per definitie gebruiksvriendelijk voor mindervaliden. Andere eigenschappen die bijdragen aan de toegankelijkheid zijn:

  • Duidelijke verlichting, contraststickers op de deurvleugels om de zichtbaarheid te vergroten;
  • Een vlakke vloer zonder obstakels;
  • De aanwezigheid van een noodknop of mindervalideknop die er bij activering voor zorgt dat het deurenstel langzamer gaat draaien of zelfs helemaal stopt;
  • Bedieningsknoppen die conform de EN 16005 op de juiste hoogtes geplaatst zijn.

» Meer weten? Lees ook deze blog "Toegankelijkheid voor Iedereen"


 

Jeannette Lenssen-Kwantes
Ik ben de Adviseur Architecten van Boon Edam. In deze rol geef ik adviezen over verschillende entreeoplossingen en de toepasbaarheid daarvan. Ik probeer de esthetische wensen van de architect te koppelen aan de functionele eisen die aan een entree worden gesteld. Dit leidt tot bijzondere entreeoplossingen die zowel qua uitstraling als functies bij een gebouw passen.