Nederland

Toegankelijkheid voor iedereen

Met bijna alle gebouwen in de publieke en private omgeving wordt, terecht, van de entree verwacht dat deze toegankelijk is voor iedereen. Vanwege de toenemende vergrijzing van de bevolking, wordt het steeds belangrijker om rekening te houden met ouderen en mensen met een beperking. Dat geldt ook voor tourniquetdeuren (draaideuren).

Onderzoek met focus op gebruikers met een beperking

Als Experience Designer bij Boon Edam, is het mijn doel om ervoor te zorgen dat onze producten zo nauw mogelijk aansluiten bij de behoeften van alle eindgebruikers. In mijn huidige onderzoeksproject besteed ik veel aandacht aan eindgebruikers met een beperking. We hebben gekeken naar een breed scala aan beperkingen, waaronder zicht en beweging, en de resultaten waren intrigerend.

 

 

Voldoen aan internationale toegankelijkheid en ISO 7001

De internationaal erkende ITS-criteria (Internationaal Toegankelijkheidssymbool), ook algemeen bekend als de ISA (International Symbol of Access), is iets dat we allemaal wel eens hebben gezien in ons dagelijks leven. Het pictogram is een blauw vierkant met wit pictogram van een persoon die in een rolstoel zit. Dit symbool is gekoppeld aan de ISO 7001-standaard die zeker stelt dat aan strikte criteria is voldaan voor toegankelijkheid. Boon Edam voldoet aan deze internationale norm, die ons in staat stelt om met vertrouwen een blauwe knop toe te voegen aan onze automatische tourniquetdeuren.


» Download de white paper "Normen en richtlijnen voor veilige draaideuren"


Omkeren van de perceptie

Praktisch onderzoek naar de toegankelijkheid van een draaideuren/tourniquetdeuren, als fabrikant, is belangrijk voor ons en we doen er alles aan om meer te doen dan alleen aan de minimale ITS- of ISA-norm te voldoen. Laat ik een voorbeeld geven: onlangs hebben we een praktijkstudie uitgevoerd in Den Haag, waarbij mensen met een breed spectrum van beperkingen een route namen door verschillende soorten draaideuren. Het doel van het onderzoek was om te observeren welke problemen zich in de praktijk voordeden, om beter in te kunnen spelen op de behoeften van deze eindgebruikers in onze toekomstige innovaties.

Operationele gevolgen van voldoen aan ISA / ITS

De diameter van een tourniquetdeur heeft grote invloed. Onze standaard Tourniket draaideur met drie deurvleugels moet volgens de ITS / ISA-standaard een minimale diameter van 3,4 meter hebben. Verder moet de deur zijn uitgerust met een 'langzaam knop' (op een hoogte van 0,9 - 1,2 meter) aan de binnen- en buitenkant. Wanneer de knop wordt ingedrukt, neemt de draaisnelheid van de deur af. Wanneer iemand plotseling stopt, komt de tourniquetdeur tot stilstand door een contactsensor of een sensorveld te activeren. Bovendien mag het vloeroppervlak een maximale ongelijkheid van slechts 4 mm hebben en moeten de randen smaller zijn dan 4 mm. Drempels moeten lager zijn dan 2 cm. Ten slotte moet er een glasmarkering aangebracht zijn om de zichtbaarheid van de bewegende delen te vergroten.

Toegangsproducten die voldoen aan ISA/ITS | Boon Edam

Onderzoeksresulaten

Ons veldonderzoek heeft aangetoond dat al onze tourniquetdeuren gecertificeerd volgens de ITS / ISA-criteria technisch toegankelijk waren voor de deelnemers. Tegelijkertijd werd ook duidelijk dat niet alle gebruikers de draaideuren op dezelfde manier benaderden en dat er verbeteringen mogelijk zijn om eventuele problemen op te lossen.

Afhankelijk van de beperking van de deelnemers waren dit onze observaties:

  • Mensen met een beperking streven altijd naar gelijkheid. Daarom willen ze hetzelfde pad volgen als alle andere voetgangers en willen niet per se een aparte ingang gebruiken.
  • Tekort aan ruimte is het grootste obstakel voor mensen in rolstoelen of scootmobielen. Hoe groter de segmenten in een draaideur, des te toegankelijker is de entree voor hen.
  • Fysieke beperkingen of de rijrichting van personen met een beperking kan het gebruik van de blauwe ‘langzaam’ knop op alle toegankelijke draaideuropeningen belemmeren. Duidelijke bewegwijzering en andere bevestigingsopties voor deze knop kunnen daarom worden overwogen.
  • Ongelijkheden in de vloer zorgen voor problemen bij rollators of handbediende rolstoelen met kleine wielen. Het is daarom belangrijk om ongelijkheden te identificeren en te corrigeren. Niet alleen tijdens de installatie van de deur, maar ook tijdens de levensduur van de entree, om ervoor te zorgen dat de maximale ongelijkheid op de vloer (volgens de norm voor automatische deuren) van 4 mm wordt bereikt.
  • Transparantie van een entree is een voordeel voor alle gebruikers, niet alleen voor personen met een beperking. Hoe transparanter het geheel, hoe beter het is om te anticiperen op wat er zich aan beide kanten van de entree bevindt.
  • Bij de entree moet rekening gehouden worden met visueel beperkten. Het is daarom belangrijk om grote verschillen in licht te voorkomen, voldoende contrast te waarborgen en verblindende lichtreflecties te verminderen. Ook biedt het gebruik van een entreemat voor, in en achter de tourniquetdeur een betere detectie van de deur voor mensen die een stok gebruiken.
  • Het is heel belangrijk dat de ruimte voor en achter de ingang vrij toegankelijk is voor iedereen. Obstakels of vuilnisbakken op de weg naar binnen moeten daarom worden vermeden. Ook een rookruimte direct bij de ingang kan een negatief effect hebben op de bereikbaarheid.

Boon Edam - langzaam knop op een tourniquetdeur

Kennis is macht

Al met al bood dit praktijkonderzoek veel bruikbare inzichten. De bevindingen dienden als een bevestiging van wat we al wisten, maar één ding dat me verbaasde, was hoe stressvol een bezoek aan een nieuwe, onbekende plek voor sommige mensen kan zijn. De bevindingen maken duidelijk hoe belangrijk het is om de juiste toegangsoplossing te kiezen. We kunnen de gebruikerservaring al verbeteren dankzij verschillende reeds bestaande applicaties, en dit soort onderzoek draagt bij aan de verdere ontwikkeling van onze producten en diensten.

Victor Visser
Als User Experience Designer bij Boon Edam heeft Victor de ambitie om een entree zo verwelkomend en gastvrij mogelijk te maken. Hij hanteert een ‘human centered design’ aanpak, waarbij ontworpen wordt vanuit de mens i.p.v. de techniek. De uitdaging zit hem in het constant blijven zoeken naar mogelijke verbeteringen en in de complexiteit van het probleem ontrafelen. Dit vertaalt hij vervolgens naar oplossingen voor producten waar uiteindelijk miljoenen mensen doorheen bewegen.