België - NL

Interne maatregelen voor toegangsbeveiliging: let hier zeker op

Met een toegangsoplossing kunnen geautoriseerde personen zonder hinder passeren, terwijl anderen zich tevreden moeten stellen met het bewonderen van de buitenzijde van het gebouw. Een toegang kan dit echter niet alleen. Een betrouwbare toegangsbeveiliging kan alleen via een samenspel van technische voorzieningen en organisatorische maatregelen. Wat houdt dit laatste zoal in?

Vooral medewerkers hebben een bijna ongelimiteerde creativiteit om beveiligingsmaatregelen te omzeilen. Een badge lenen van een collega. Vrienden mee naar binnen nemen. Met een collega een bepaalde afdeling betreden waarvoor men niet geautoriseerd is. Het komt voor in bijna iedere organisatie. Niet altijd zijn er slechte intenties, maar het is gewoon niet de bedoeling en geen enkele security manager wil zich hiervoor verantwoorden.

Een optimale toegangsbeveiliging begint met de creatie van een veiligheidscultuur

Een goed beveiligde organisatie staat of valt met de veiligheidszin van de medewerkers. Maar dit is direct ook de grootste uitdaging. Regels en discipline worden maar al te graag aan de kant geschoven, dus kruipt er veel energie in controle en handhaving. Dit laatste betekent dat aan overtreding van beveiligingsregels forse consequenties verbonden moeten worden. Het nadeel? Deze consequenties zijn niet eenvoudig te verantwoorden en het is ook niet heel duidelijk welk belang ermee gediend is. In een kerncentrale zal men zulke maatregelen begrijpen; in een distributiecentrum niet.

Een veiligheidscultuur is dus belangrijk, maar er kan slechts in uitzonderlijke gevallen voldoende op worden vertrouwd. Dat geldt zeker in deze tijd, waarin steeds meer flexibiliteit van werknemers wordt verwacht, wat ten koste gaat van de structuur van traditionele processen. 

Daarom is het belangrijk dat de veiligheidscultuur een handje geholpen wordt. Dat kan onder andere met toegangsbeveiliging en -beheer. Per medewerker wordt vastgesteld tot welke ruimten hij toegang heeft in het gebouw en op welke tijden.

Aanvullende maatregelen bij hoge risico’s

Standaard toegangsbeveiliging is nog niet opgewassen tegen manipulatie. Voorkomen dat twee personen op één badge naar binnen gaan of dat badges worden uitgeleend, is quasi onmogelijk. Met een goede veiligheidscultuur zal dit niet snel gebeuren, maar bij hogere risico’s neem je best het zekere voor het onzekere. Dat houdt in dat aanvullende maatregelen nodig zijn:

Anti pass back-toegangscontrole

Een bekend type toegangsbeveiliging is ‘anti pass back’. Je kan met een badge maar één keer naar binnen. Pas nadat men ook naar buiten is gegaan, kan men opnieuw naar binnen. Zo wordt het moeilijker dat twee personen op één badge naar binnen gaan. Als er geen uitgangscontrole is, kan voor een tijdsinterval gekozen worden. Men moet dan bijvoorbeeld minimaal één uur wachten, voordat een deur opnieuw geopend kan worden. Maar in de praktijk is dit niet altijd handig. Zeker niet als het om een binnenruimte gaat. 

Toegangsbeveiliging voor anti-piggybacking en anti-tailgating

Een andere maatregel heet ‘anti-piggybacking’ of ‘anti-tailgating’. Hierbij wordt het gesignaleerd als twee personen vlak achter elkaar op één badge naar binnen gaan. Als er niemand is om op dat moment in te grijpen, is een beveiligingsdeur met hoge beveiligingsgraad een slimme keuze. De Circlelock-beveiligingssluis en de Tourlock-beveiligde draaideur van Boon Edam zijn bijvoorbeeld uit te rusten met een weegvloer die het gewicht van een persoon meet. Dit dient ongeveer overeen te komen met gegevens op de badge of in de database. Een andere oplossing tegen piggybacking en tailgating is StereoVision. Dit is een geavanceerde ruimtelijke sensor die ziet hoeveel personen zich in een segment van de deur bevinden en willen passeren.

Biometrische toegangscontrolesystemen

Een badge kan je ergens vinden, uitlenen of stelen. Om die risico’s te verkleinen is biometrische identificatie mogelijk. 

Hierbij wordt de identiteit van een persoon gecontroleerd aan de hand van lichaamseigen kenmerken, zoals

  •  de vingerafdruk;
  • het patroon van de iris;
  • de vorm van het gezicht. 

Slechts enkele parameters zijn nodig om een hoge mate van nauwkeurigheid te krijgen, zonder dat de privacy van gebruikers in het gedrang komt. Dergelijke biometrische toegangscontrolesystemen kan je vaak eenvoudig integreren in beveiligingsdraaideuren of -sluizen.

Een goede veiligheidscultuur in uw bedrijf is erg belangrijk. Toch is het aangewezen uw toegangsbeveiliging te optimaliseren aan de hand van verschillende soorten innovaties. De beste opties voor uw project? Contacteer ons en laat u adviseren door een toegangsexpert.

Jeroen Anthonis