Skjutdörr eller karuselldörr - vad bör du tänka på?

Entrén till en fastighet är viktig för att man ska kunna upprätthålla ett behagligt inomhusklimat och skydda mot kalla eller varma utomhustemperaturer. Vid utformning av entrén är det viktigt att ta hänsyn till byggnadens specifika funktionalitet och egenskaper. Det är till exempel viktigt att fastställa hur många personer i genomsnitt som kommer att passera genom dörren under rusningstid, vilka estetiska preferenser som finns och hur stort golvutrymme som finns tillgängligt. I kommersiella byggnader används ofta två typer av entréprodukter: skjutdörrar och karuselldörrar. Det finns fördelar och begränsningar med båda alternativen. I den här artikeln beskrivs vad du bör tänka på när du väljer automatiska skjutdörrar eller karuselldörrar.


Hållbarhet
och energieffektivitet hos skjutdörrar och karuselldörrar.

En automatisk skjutdörr öppnas varje gång en användare går in i eller ut ur en byggnad, vilket leder till att en stor del av den uppvärmda eller kylda luften går förlorad. För att förhindra detta kan man skapa en luftsluss genom att placera två uppsättningar skjutdörrar i rad med ett avstånd på minst 4 meter mellan uppsättningarna. De kan ställas in så att de inte öppnas samtidigt. Detta är en utmärkt lösning för begränsning av energiförlusterna, men rent praktiskt är den inte lika fördelaktig. En sådan luftslusskonstruktion med skjutdörrar leder nästan alltid till irritation hos användarna eftersom de måste vänta på sin tur tills nästa dörr öppnas.

En karuselldörr är ofta ett bättre val när det gäller slitstyrka och energieffektivitet. Ytterligare en fördel är att personer som går in i och ut ur en byggnad inte står i vägen för varandra. Karuselldörrar minskar draget avsevärt tack vare roterande dörrvingar med stängningsborstar, vilket gör att inomhus- och utomhusmiljön hålls åtskilda på ett optimalt sätt. Detta är inte bara bra för miljön, det sänker även energikostnaderna.

Passagekapacitet

Entréns passagekapacitet är också en viktig faktor att ta hänsyn till. En enkel automatisk skjutdörr har hög passagekapacitet, vilket gör att användare fritt kan gå in i eller ut ur en byggnad. Om man väljer att bygga en luftsluss minskar dock passagekapaciteten avsevärt.

En karuselldörr har lägre passagekapacitet än en enkel skjutdörr men lämpar sig bättre om man vill upprätthålla ett behagligt klimat. Denna typ av dörr tillhandahåller enkel åtkomst och ett smidigt flöde. Den är särskilt lämplig för att användare smidigt ska kunna gå in i och ut ur en byggnad i följd utan det bildas drag.

För stort trafikflöde lämpar sig karuselldörrar med stor diameter som till exempel Duotour eller Tournex eller så kan man använda flera mindre karuselldörrar.

Pax Christi 004

 

Tourniquetdeuren onderwijsinstelling | Boon Edam

 

Tillgänglig golvyta

En enkel automatisk skjutdörr tar liten plats och är särskilt lämplig som automatisk dörr inne i en byggnad. Om man även vill uppnå energibesparingar krävs en foajé med två uppsättningar skjutdörrar vid fasaden. För korrekt drift måste den ena uppsättningen skjutdörrar placeras minst 4 meter bakom den andra. För detta krävs en stor golvyta.

En karuselldörr kan däremot installeras inomhus, utomhus eller inskjuten i fasaden och kräver därför nästan alltid mycket mindre golvyta än en installation med skjutdörrar.

Tochtsluis schuifdeuren - Boon Edam

 

Tourniket draaideur bij Oogcentrum Noordholland | Boon Edam

 

Förhindrar stöld

Karuselldörrar anses ofta vara ett av de mest effektiva sätten att skydda byggnader och butiker mot stöld. Karuselldörrens konstruktion gör att inkräktare tvingas gå genom dörren i tur och ordning, något som inte är fallet med en enkel skjutdörr. Detta gäller även konstruktioner med skjutdörrar. Det är svårare för inkräktare att snabbt springa iväg med stulet gods.

Dessutom är det svårare att ta med sig stora föremål in i karuselldörrens sektioner. Detta kan förhindra potentiella stöldförsök eftersom kriminella är medvetna om dessa inskränkningar.

Estetiskt tilltalande skjutdörrar och karuselldörrar 

Automatiska skjutdörrar anses ofta vara mindre estetiskt tilltalande än karuselldörrar, men det finns sätt att ändra på detta. Ett sätt är att placera två uppsättningar böjda skjutdörrar i rad efter varandra. På så sätt skapas en elegant och estetiskt tilltalande rund entré som ger en känsla av rymd och prakt.

Ytterligare ett exempel är användning av färgat glas, belysning eller specifika ytbehandlingar som trä eller sten. Profilerna finns även i olika utföranden, som pulverlackerad aluminium eller rostfritt stål.

Tochtsluis automatische schuifdeur - vloeroppervlak | Boon Edam

 

Hoge tourniquetdeur - Esthetisch | Boon Edam

 

Karuselldörrar upplevs ofta som estetiskt tilltalande. En estetiskt tilltalande karuselldörr kan handla om allt från en dörr som drar alla blickarna till sig till en dörr som är anspråkslöst placerad i fasaden. Det finns många olika alternativ för design och efterbehandling av en karuselldörr, vilket ger oändliga möjligheter vad gäller estetik.

Karuselldörrar består ofta av aluminium och glas. De kan sedan beläggas med rostfritt stål, mässing, koppar och till och med guldblad. De kan även fås i trä. Takskärmen ovanför dörren kan också designas för att ge karuselldörren ett vackert utseende. Möjligheterna är många som exempelvis en ”krona” ovanför dörren eller vackert urfrästa bokstäver i taket. Dessutom kan karuselldörren utrustas med ytterligare estetiska element, som belysning och dekorationer. Man kan även få en karuselldörr som är utrustad med en roterande utställningsmonter, vilket förstärker estetiken och ger entrén ett unikt utseende.

Genom att installera en karuselldörr i husets fasad visar man att man tar saker och ting på allvar, vilket ger entrén en mer prestigefylld och lockande ton. I företags‑ och bostadsmiljöer kan en karuselldörr verkligen dra blickarna till sig.

Hoge automatische schuifdeur | Boon Edam

 

Hoge automatische tourniquetdeur | Boon Edam

 

Tillgänglighet

Tillgänglighet är viktigt vid val av dörr, både vad gäller automatiska skjutdörrar och karuselldörrar. Båda dörrtyperna finns i olika versioner som lämpar sig för personer med funktionsnedsättning.

För att en karuselldörr ska lämpa sig för rullstolsanvändare krävs en minsta diameter på 3 400 mm i kombination med tre dörrvingar. Det finns även en karuselldörr med automatisk ihopfällning av dörrsetet när knappen för rörelsehindrade trycks in. Detta ger rullstolsanvändare obehindrad tillgänglighet även med dörrar med en diameter på 2 800 mm.

Automatische schuifdeuren toegankelijkheid | Boon Edam

 

Automatische draaideur toegangelijkheid - rolstoel | Boon Edam

 

Obehindrad tillgänglighet gäller dock inte bara rullstolsanvändare. Det gäller även personer med andra typer av funktionsnedsättning, som nedsatt syn eller hörsel, samt äldre personer. Både automatiska skjutdörrar och karuselldörrar kan utrustas med olika funktioner som ljudsignaler, punktskrift och automatisk dörröppning för att de ska vara tillgängliga för alla.

Därför är det viktigt att ta hänsyn till tillgänglighetsbehoven hos personer med funktionsnedsättning, oavsett om det gäller val av en automatisk skjutdörr eller en karuselldörr. Genom att ta hänsyn till dessa specifika behov kan man säkerställa att alla har obehindrad tillgång till byggnaden.

Sammanfattning

Den här bloggen handlar om valet mellan en karuselldörr och en skjutdörrar för entrén i en byggnad. Det finns fördelar och begränsningar med båda alternativen. Karuselldörrar är ett bättre val när det gäller slitstyrka och energibesparingar eftersom de minskar energiförlusterna och gör att människor som går in i och ut ur en byggnad inte hamnar i vägen för varandra. En karuselldörr har dock mindre genomströmningskapacitet jämfört med en enkel skjutdörr. Hänsyn måste tas till byggnadens specifika funktioner och egenskaper, såsom antalet personer som ska passera genom dörren, estetiska preferenser samt tillgängligt golvutrymme.

Är du nyfiken på hur mycket energi- och kostnadsbesparingar en karuselldörr kan innebära för din fastighet? Prova Boon Edam REST (Revolving Door Energy Savings Calculator Tool, energibesparingsverktyg för karuselldörrar) i dag och se skillnaden själv.

 

Your Entry Expert
På Boon Edam är vi stolta över att vara innovativa ledare. Våra entréexperter vet allt som finns att veta om karuselldörrar, speedgates och säkerhetslösningar. Med årtionden av branscherfarenhet och kunskap erbjuder vi avancerade lösningar på vardagliga problem. Så låt oss dela med oss av insikter, råd och bästa tips för att hjälpa dig på din resa för att hitta den perfekta entrélösning.