Passion för säkra och hållbara entrélösningar

Johannes Westergård, Head of Sales & Marketing och David Kolvik, Operations Manager, besökte nyligen det nya huvudkontoret och fabriken i Holland för att diskutera framtid och hållbarhetsarbete. Vi ställde några frågor till dem efter deras besök.


Passion
för innovation och kvalitet

Vad var det viktigaste ni tog med er hem från besöket?

Johannes Westergård: Det mest betydande vi tog med oss från vårt besök på huvudkontoret och fabriken i Holland var känslan av passion. Att se teamet arbeta engagerat och dedikerat mot att skapa säkra och hållbara lösningar är alltid inspirerade. Det arbetet genomsyrar varje del av organisationen och driver fram innovation och kvalitet i varje led.

David Kolvik: Jag håller helt med Johannes. Det var otroligt att se hur passionerat och engagerat teamet är. De är verkligen experter på sina områden och brinner för att skapa de bästa möjliga entrélösningarna för våra kunder.


Hållbarhetsutmaningar

Vilka är de största utmaningarna som ni tror fabriken står inför?

David Kolvik: Baserat på marknadens hållbarhetsinitiativ och diskussioner med våra kollegor runt om i Europa så ser vi att en av de största utmaningarna är att hantera den ökande efterfrågan på hållbara och energieffektiva entrélösningar. Det kräver att fabriken investerar i forskning och utveckling samt optimerar produktionsprocessen för att möta de högre kraven och samtidigt hålla sig konkurrenskraftig på marknaden.

Johannes Westergård: Instämmer. Hållbarhet är en av de viktigaste trenderna inom byggbranschen och vi måste fortsätta att investera i forskning och utveckling för att möta den ökande efterfrågan på hållbara entrélösningar.

HQ

 


Engagemang för hållbarhet

Hur arbetar fabriken med energieffektivisering och hållbarhet?

David Kolvik: Boon Edam har ett starkt engagemang för hållbarhet och arbetar aktivt för att minska miljöpåverkan från sin verksamhet. Fabriken använder avancerade system för att övervaka och minska energiförbrukningen, optimerar logistiken för att minska koldioxidutsläpp och satsar på återvinning och återanvändning av material i produktionsprocessen. Dessutom fokuserar de på att utveckla möjligheten att återanvända produkter för att minska miljöavtrycket. Resultat av det arbetet är att vi nu kan uppgraderad en befintlig entrélösning med den senaste tidens teknik och säkerhet. Det är en enkel och kostnadseffektiv lösning för att säkerställa 15 års ny livslängd. Uppsidan är dessutom att kunden inte behöver samordna fler olika underentreprenörer för att bygga om en entrén samt att installationstiden halveras.


Globalt
mål

Vad är det globala målet?

Johannes Westergård: Vi har flera, men ett är att motverka den global uppvärmningen genom att skapa energieffektivitet inom kommersiella fastigheter. Energiåtgången för att värma upp eller kyla ner inomhusklimatet kräver enorma resurser. Karuselldörrens egenskap: "Alltid öppen, alltid stängd." är till för att motverka energiförluster och spara på miljön. Ett steg i rätt rikning var även när vi valde att lägga ut vårt energiberäkningsverktyg REST på vår hemsida. Den är tänkt att vara ett komplement och underlätta beräkningar i energibesparingsarbetet som pågår i industrin.

David Kolvik: Vi är övertygade om att energieffektiva entrélösningar är avgörande för att minska miljöpåverkan från kommersiella fastigheter. Vi kommer att fortsätta att utveckla våra produkter och lösningar för att bidra till att motverka den globala uppvärmningen.

 

Sammanfattning

Boon Edam är ett företag med starka värderingar och ett engagemang för hållbarhet. Genom att investera i forskning och utveckling, optimera produktionsprocessen och satsa på återvinning och återanvändning arbetar företaget för att minska miljöpåverkan från sin verksamhet. Boon Edam är en ledande aktör inom entrélösningar och vi är stolta över att vara en del av företaget.

fabriken

 

 Är du nyfiken på hur mycket energi- och kostnadsbesparingar en karuselldörr kan innebära för din fastighet? Prova Boon Edam REST (Revolving Door Energy Savings Calculator Tool, energibesparingsverktyg för karuselldörrar) i dag och se skillnaden själv.

 

Your Entry Expert
På Boon Edam är vi stolta över att vara innovativa ledare. Våra entréexperter vet allt som finns att veta om karuselldörrar, speedgates och säkerhetslösningar. Med årtionden av branscherfarenhet och kunskap erbjuder vi avancerade lösningar på vardagliga problem. Så låt oss dela med oss av insikter, råd och bästa tips för att hjälpa dig på din resa för att hitta den perfekta entrélösning.