Sverige

Är din entrélösning redo inför hösten och vintern?

Höst och vinter innebär allt kyligare väder, det är då ännu viktigare att dina karuselldörrar är säkra och presterar optimalt. Det är nu hög tid att se efter så att dina karuselldörrar är "höstsäkra". Vi har därför sammanställt en lista med punkter som gör att din entré är redo för höst och vinter.

Tochtborstels energiebesparing

1. Reducera energiförlust: Kontrollera dina borstlister

Genom slitna eller skadade borstlister kan det energibesparande och tättslutande karaktär hos en karuselldörr förstöras. En ytterligare nackdel är att smutsiga borstlister kan lämna repor och spår i taket och glaset.
✔️ Kontrollera därför om borstarna på dina dörrar fortfarande ger en god tätning mellan den roterande och fasta delen.

2. Förhindra halkskador: Kontrollera din entrématta

Särskilt under hösten och vintern ser man i många byggnader att golvet är fullt av smutsiga fotspår och smuts, detta eftersom entrémattan inte absorberar smutsen ordentligt. Rätt entrématta för en byggnad kan minska mängden smuts- och fuktinflöde med 90 %. En bra matta förebygger också halkolyckor.
✔️ Kontrollera om din entrématta fortfarande absorberar tillräckligt med fukt och inte är utsliten.

Luchtgordijn draaideur

3. Förbättra inomhusmiljön: Luftridåer för ökad hållbarhet

Förutom att öka komforten för dina besökare och anställda. Ger vissa luftridåer dig möjlighet att spara ännu mer på din energiräkning genom att minska värmeförlusten på vintern. Luftridåer kan placeras både horisontellt och vertikalt. Vilket typ som passar din situation beror på din dörrtyp.
✔️ Kontrollera om din dörr är försedd med en fungerade en luftridå.

4. Förhindra osäkra situationer: Uppfyller din dörr standarden
EN 16005 för automatiska dörrar?

Standarden EN 16005 för automatiska dörrar kräver att periodiskt underhåll ska utföras på automatiska dörrar, minst en gång per år. Detta underhåll måste utföras av ett auktoriserat serviceföretag och måste dokumenteras skriftligt. Om standarden inte följs och det uppstår ett säkerhetsproblem som kan påvisas vara hänförligt till försummelse kan du hållas ansvarig.
✔️ Låt din automatiska dörr testas om den uppfyller EN 16005-standarden.

5. Förhindra störningar: Kontrollera att glaset är i toppskick

Skadat glas i en karuselldörr kan leda till en osäker situation för dig som ägare och för användaren. Att byta ut glas i en karuselldörr är ett specifikt arbete, så välj därför en specialist. På så sätt förhindrar du att panelerna placeras felaktigt och att tekniska fel uppstår.
✔️ Kontrollera om det finns trasigt glas i både dörrbladen och det böjda glaset.

6. Öka energieffektiviteten: Häng med i energibesparingsrevolutionen

Med slag- och skjutdörrar skapas en öppning i byggnadens yttre delar varje gång någon går in eller ut, vilket gör att utomhusluft strömmar in i byggnaden så att den kontrollerade inomhusatmosfären förskjuts. Med en karuselldörr skiljs byggnadens inomhus- och utomhusmiljö åt, sparar energi och skapa en behagligare miljö, oavsett om det handlar om att hålla kalldrag ute eller sval luftkonditionerad luft inne. Med en karuselldörr sker åtta gånger mindre utbyte av luft jämfört med en skjut- eller svängdörr. ✔️ Testa vår energibesparingskalkyl, REST så kan du se hur mycket din byggnad skulle kunna spara.

Enkla underhållstips för en höst- och vintersäker entrélösning

  • Rengör de anodiserade, målade och/eller rostfria ytorna med en fuktig trasa och mild tvål
  • Rengör entrémattan med en dammsugare
  • Rengör alla borstlister med en dammsugare
  • Ta bort smuts och spindelväv från sensorerna med en fuktig och sedan en mjuk torr trasa. Var uppmärksam: undvik repor!
  • Investera 5 minuter och fyll i vår energibesparingskalkyl, REST

Behöver du hjälp med att åtgärda någon av våra kontrollpunkter på listan så vänligen kontakta våra entréexperter

Är du nyfiken på hur mycket energi- och kostnadsbesparingar en karuselldörr kan innebära för din fastighet? Prova Boon Edam REST (Revolving Door Energy Savings Calculator Tool, energibesparingsverktyg för karuselldörrar) i dag och se skillnaden själv.

Your Entry Experts
På Boon Edam är vi stolta över att vara innovativa ledare. Våra entréexperter vet allt som finns att veta om karuselldörrar, speedgates och säkerhetslösningar. Med årtionden av branscherfarenhet och kunskap erbjuder vi avancerade lösningar på vardagliga problem. Så låt oss dela med oss av insikter, råd och bästa tips för att hjälpa dig på din resa för att hitta den perfekta entrélösning.