Wat kost een tourniquetdeur?

Een gedetailleerd inzicht in de prijsbepalende factoren van draaideuren

Wanneer u overweegt een tourniquetdeur te installeren in uw nieuwe pand of de bestaande entree van uw gebouw aan te passen, is een van de eerste vragen die opkomt: "Wat zijn de kosten hiervan?" Het beantwoorden van deze vraag vereist inzicht in de diverse factoren die de prijs beïnvloeden. In deze blog duiken we dieper in deze materie en bied ik u een helder overzicht van de samenstellende kosten van een tourniquetdeur.

De belangrijkste factoren die de kosten van tourniquetdeuren bepalen:

Kosten van automatische vs. handbediende tourniquetdeuren

Handbediende tourniquetdeuren kunnen maximaal worden uitgevoerd met een diameter van 3.000 mm en het deurenstel kan maximaal 350 kg wegen. Dit om de veiligheid te waarborgen en ervoor te zorgen dat elke bezoeker in staat is om de deur voort te duwen.

Als een tourniquetdeur automatisch moet worden uitgevoerd, heeft dit grote invloed op de prijs van een tourniquetdeur. De deur moet dan namelijk worden uitgerust met een aandrijving, bewegingssensoren en allerlei veiligheidsvoorzieningen om een veilige werking te garanderen volgens de EN 16005 normering.

Kosten van automatische vs. handbediende tourniquetdeuren

De EN 16005 norm is een Europese norm voor gebruiksveiligheid van automatische deuren. De norm heeft betrekking op automatische deuren die gebruikt worden voor normale toegang, vluchtroutes en voor brand- en rookwerende deuren. Draaideuren, schuifdeuren, vouwdeuren en carrouseldeuren die zich horizontaal bewegen, moeten aan de EN 16005 norm voldoen.

Wordt de draaideur gebruikt in een omgeving waar personen met een hoger risicoprofiel zijn zoals ouderen en kinderen, dan is het noodzakelijk dat er extra veiligheidsvoorzieningen op een automatische draaideur worden aangebracht. Denk hierbij aan extra sensoren en noodknoppen. Uiteraard heeft ook dit invloed op de prijs van een draaideur.

Lees ook onze blog: Handbediende of automatische tourniquet?

Diameter en Hoogte

De afmetingen van de tourniquetdeur, specifiek de diameter en de hoogte, spelen een cruciale rol in de kostenberekening. Grotere afmetingen vereisen meer materiaal, complexere constructietechnieken en complexere installatie, wat leidt tot een hogere prijs. De keuze voor een grotere diameter en hoogte wordt vaak gedreven door het aantal mensen dat op piekmomenten vlot door de deur moet kunnen lopen (diameter) en esthetische overwegingen (hoogte).

De diameter en hoogte hebben invloed op de kosten van een draaideur

Aantal deurvleugels

Het aantal deurvleugels beïnvloedt niet alleen het comfort en de doorstroomcapaciteit van personen en de toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers, maar ook de productie- en installatiekosten. Er is meer aluminium, glas en technologie nodig (bijv. actieve rubberen veiligheidsbuffers en sensoren) en tijdens de installatie moet er natuurlijk een extra deurvleugel worden opgehangen en ingeregeld.

Het aantal deurvleugels heeft invloed op de prijs van een tourniquetdeur

De materiaalkeuze, variërend van aluminium, koper, brons, hout, roestvrij staal, tot glas, speelt een aanzienlijke rol in zowel de esthetiek als de kosten van de tourniquetdeur. De keuze hangt vaak af van de gewenste uitstraling en wat esthetisch gezien het fraaiste is. Een met RVS beklede deur is bijvoorbeeld kostbaarder dan een aluminium gepoedercoate uitvoering, vanwege de extra bewerkingen die nodig zijn en de prijs van het materiaal.

Ook de keuze voor specifieke uitvoeringen, zoals een tourniquetdeur met nachtafsluiting of inbraakwerendheid in een bepaalde klasse, kan de prijs van een tourniquetdeur verder opdrijven door de noodzaak van aanpassingen in de constructie, robuustere materialen en geavanceerdere technologieën.

De materiaalkeuze en uitvoering van een draaideur hebben invloed op de prijs

Inbraakwerendheid van een tourniquetdeur

Op het vlak van inbraakwerendheid kunnen er overigens grote prijsverschillen zijn bij de verschillende aanbieders. Er zit een belangrijk verschil tussen draaideuren die op de volledige constructie inbraakwerend gecertificeerd zijn of deuren waarbij slechts enkele onderdelen inbraakwerend zijn. 

Bij een op volledige constructie gecertificeerde draaideur zijn alle elementen van de deur onder de loep genomen en versterkt, verbeterd of aangepast én getest om inbraakpogingen te weerstaan. Dit zorgt natuurlijk voor hogere kosten dan een tourniquetdeur waar bijvoorbeeld alleen het glas of een enkel deurslot inbraakwerend is uitgevoerd. Zo kan het glas of het enkele slot van een draaideur een bepaalde weerstandsklasse hebben, maar dat betekent niet dat de deur als geheel aan klasse 2 of 3 inbraakwerendheid voldoet. 

Het is overigens af te raden om een deur toe te passen die alleen op onderdelen inbraakwerend is. Zo’n draaideur is dan nog steeds eenvoudig te forceren op andere manieren. De praktijk wijst immers uit dat inbrekers de weg van de minste weerstand kiezen. 

De inbraakwerendheid van een tourniquetdeur is van invloed op de prijs

U begrijpt dat de kosten voor een volledig inbraakwerend gecertificeerde tourniquetdeur hoger liggen dan voor een deur waar slechts enkele gecertificeerde onderdelen zitten.

Accessoires en extra's

Accessoires zoals luchtgordijnen, matten, en geavanceerde beveiligingsopties kunnen de effectiviteit en functionaliteit van uw tourniquetdeur aanzienlijk verhogen. Echter, elk toegevoegd element draagt bij aan de uiteindelijke kosten. Het is belangrijk om een balans te vinden tussen noodzakelijke functionaliteiten en esthetische toevoegingen die bijdragen aan de algehele gebruikerservaring.

Installatie en onderhoud: een blik op de toekomst

De locatie van de installatie en de servicability van de tourniquetdeur zijn cruciale factoren in de totale kostenberekening. Moeilijk bereikbare locaties kunnen de installatie- en servicekosten verhogen, terwijl de mate van servicability bepaalt hoe eenvoudig toekomstig onderhoud zal zijn. Een tourniquetdeur die eenvoudig toegankelijk is voor onderhoud, kan op de lange termijn kostenbesparend werken door lagere onderhoudskosten en minder downtime.

Wat kost een tourniquetdeur?

De vraag "Wat kost een Tourniquetdeur" is dezelfde vraag als ‘Wat kost een auto?’. Alles is afhankelijk van de configuratie. Waar de prijs voor een kleine tourniquet mogelijk begint rond de € 25.000 kan dit wel oplopen tot prijzen ruim boven de € 200.000 voor grote draaideuren in zeer bijzondere uitvoeringen. U heeft kunnen lezen dat de prijs van een tourniquetdeur afhangt van een breed scala aan factoren. Van de afmetingen en het aantal deurvleugels tot de gekozen materialen en accessoires; elke keuze heeft zijn weerslag op de prijs. Het is essentieel om deze factoren zorgvuldig af te wegen tegen uw specifieke behoeften en budget. Het is daarbij belangrijk om te kijken naar de total cost of ownership (TCO), inclusief onderhoud, duurzaamheid, en eventuele toekomstige aanpassingen. 

De juiste tourniquetdeur kan de toegankelijkheid, veiligheid, en esthetiek van uw gebouw aanzienlijk verbeteren, terwijl het tegelijkertijd een langetermijninvestering vertegenwoordigt die waarde toevoegt aan uw vastgoed.


» Download de handleiding "7 stappen voor het vergelijken van offertes van toegangsproducten"


 

Henk Goede
Opgewekte, praktijkgerichte marketingman, enthousiasteling en ambassadeur van Koninklijke Boon Edam. Bij Boon Edam zet ik mijn marketingexpertise in om mensen van optimale toegangsoplossingen te voorzien die de beste oplossing zijn voor hun specifieke situatie. In het proces daarnaartoe voorzie ik gebouweigenaren, architecten, aannemers, eindgebruikers en andere partijen graag van de beste informatie om hun werk optimaal uit te kunnen voeren. Hierbij valt te denken aan case studies, white papers, checklisten, handleidingen, video's en productinformatie. Ik ben zeer trots dat ik bij zo'n mooi bedrijf werk!