Wanneer is een beveiligd toegangsproduct aan vervanging toe?

Zelfs de beste deuren hebben niet het eeuwige leven. Slijtage kan een reden zijn om een deur te vervangen, maar vanuit het oogpunt van security kan ook een veranderend dreigingsbeeld het noodzakelijk maken om een toegangsproduct te vervangen of aan te passen. Zeker als er in de dagsituatie een reële kans bestaat op ongewenst bezoek.

Het is ideaal als al in de ontwerpfase van een gebouw bekend is tegen welke dreigingen het weerstand moet kunnen bieden. In de regel is dat ook zo. Zeker als naast de opdrachtgever en de architect ook een beveiligingsspecialist er iets van mag vinden. Maar gebouwen dienen lang mee te gaan en in de loop van de tijd kan het dreigingsbeeld drastisch veranderen. Men kan hier repressief op reageren door elke keer weer pleisters op de wonden te plakken, maar beter is het natuurlijk om op nieuwe dreigingen proactief te anticiperen.

Inspelen op dreigingen en risico’s

Dat laatste is nog niet zo eenvoudig. Een dreiging is iets anders dan een risico. Als er twee keer per jaar een ramkraak plaatsvindt, weet men dat het risico op een ramkraak twee keer per jaar is. Vermenigvuldigd met de gemiddelde schade, kan worden vastgesteld wat een verantwoord budget is om maatregelen tegen ramkraken te treffen. Maatregelen tegen dreigingen zijn vanuit een bedrijfseconomische optiek veel moeilijker te beargumenteren. Het gaat dan om beveiliging tegen een incident dat zich nog nooit heeft voorgedaan en waarvan niet zeker is of het zich ooit zal voordoen als geen extra maatregelen worden getroffen. Pas als een poging om via een nieuwe modus operandi binnen te dringen mislukt is, weet men dat de investering zinvol is geweest.

Wanneer is een beveiligd toegangsproduct aan vervanging toe? | Boon Edam


» Download onze handleiding: S.T.A.R.T.S.S. Beslissingsmethodiek voor beveiligingsentrees


Voldoet het beveiligingsniveau van de entree nog wel?

Wanneer het dreigingsbeeld van een gebouw verandert, is het van belang om te analyseren of het beveiligingsniveau van de entree nog voldoet. Een professionele fabrikant van entreeoplossingen, met veel ervaring in de meest uiteenlopende situaties, kan na een beoordeling een advies geven welke aan- of toepassingen er gedaan moeten worden. Zo kan het zijn dat de huidige toegangsproducten voorzien moeten worden van een hoger beveiligingsniveau. Denk hierbij aan het toevoegen van een extra beveiligingsschil met bijvoorbeeld beveiligingspoortjes of het ombouwen van een tourniquetdeur naar een beveiligde draaideur.

Vervanging van toegangsproducten door Boon Edam

Leveranciers als adviserende partner

Om ervoor te zorgen dat entreeoplossingen altijd up-to-date blijven, dient een leverancier ook de rol van partner in te nemen. Een partner zorgt er niet alleen voor dat mensen onbeperkt comfortabel en effectief toegang verleend wordt, maar ook dat zij permanent in een veilige omgeving aankomen. Leveranciers die ook fungeren als partner inventariseren niet alleen samen met de opdrachtgever en architect welke entreeoplossing het best op het Programma van Eisen van nieuwbouw aansluit, maar voegen ook tientallen jaren van hoogwaardige ervaring met vergelijkbare opdrachtgevers toe.

Het vraagt natuurlijk een zekere mate van vertrouwen. Wie meent dat het de fabrikant er alleen om te doen is om nog goede producten voortijdig te vervangen, kan wachten tot het spreekwoordelijke kalf verdronken is. Maar wie zijn leverancier als partner beschouwt, zal inzien dat die alle belang heeft bij een eeuwig tevreden klant. Zeker als de leverancier een wereldwijde reputatie hoog heeft te houden. Het vergt misschien een vroegtijdige afschrijving, maar die last zal in de regel makkelijker te dragen zijn dan de schade die er mee voorkomen wordt.


» Download ons white paper: Balans tussen openheid en beveiligingsniveau


Ben Buijs MSec
Ben Buijs is al 40 jaar werkzaam bij Boon Edam. Met zijn jarenlange ervaring als accountmanager van overheidsprojecten, multinationals, objecten van nationale en internationale organisaties tegen terreur, maar ook de entrees van MKB kantoren is hij dé expert op het gebied van securityvraagstukken en entreeoplossingen. In de wandelgangen van Boon Edam en door zijn klanten wordt Ben niet voor niets "Mister Security" genoemd; zijn enorme ervaring en passie op dit gebied zet hij, naast zijn werk bij Boon Edam, in als docent bij de Post HBO opleiding Security en Techniek van SOBA Security Opleidingen.