Waarom is onderhoud kort na oplevering van een toegangsproduct belangrijk?

Wanneer u een nieuw toegangsproduct aangeschaft heeft, verwacht u dat het naar behoren functioneert. Toch kan het voorkomen dat een nieuw toegangsproduct storing heeft. U kunt zich ook voorstellen dat een storing aan een automatische deur of toegangspoortje gevolgen heeft voor de (on)toegankelijkheid van uw gebouw. Wist u dat een onderhoudsbeurt in de eerste maand na ingebruikname cruciaal is voor de afname van het aantal storingen in het eerste en tweede jaar? In dit blog leest u waarom.

Instellingen finetunen en omgevingsfactoren

Onderhoud en service zijn in de eerste maand na oplevering van een nieuw toegangsproduct erg belangrijk. Een deur of toegangspoortje is namelijk bij installatie zo goed mogelijk geconfigureerd qua in- en afstellingen. Er kunnen echter externe factoren van invloed zijn op bijvoorbeeld sensoren of veiligheden in het product. Denk hierbij aan een vloer of straatwerk. Mocht dit na de installatie van het toegangsproduct nog aangepast worden, dan moeten daardoor vrijwel altijd de instellingen van bepaalde sensoren aangepast worden.

Ook kan bijvoorbeeld na een eerste maand gebruik blijken dat de aanlooproutes anders zijn dan vooraf bedacht. Of de deur draait simpelweg iets te snel of te langzaam voor optimaal gebruik. Dit zijn zomaar een aantal voorbeelden die invloed hebben op de werking en het gebruik van het toegangsproduct. Bij een verkeerde afstelling kan dit in de eerste periode na oplevering voor storingen zorgen.

Dit soort storingen kunnen worden voorkomen door het product zo snel mogelijk te laten afstellen op de eigenschappen van die locatie, het werkelijke gebruik en het werkelijk aantal dagelijkse gebruikers. Als dat is gebeurd, zal het aantal storingen dalen. Daarnaast kan het geen kwaad om na een aantal weken draaien even de gehele installatie na te lopen en waar nodig bewegende delen, bouten en moeren aan te draaien en de veiligheden nog een keer goed te controleren.

Serviceovereenkomst toegangsproducten

Storingen aan toegangsproducten worden veroorzaakt door verkeerd gebruik, vuil of achterstallig onderhoud, waardoor onderdelen slecht gaan functioneren of kapot gaan. Daarnaast kan het nog onduidelijk zijn bij welke partij u terecht kunt wanneer zich een storing voordoet. Het is daarom verstandig om een servicecontract af te sluiten met uw leverancier. Hierin worden het aantal noodzakelijke onderhoudsbeurten en verschillende servicelevels vastgelegd, zoals een responstijd bij een storing.

Eerste onderhoudsbeurtOnderhoud toegangsproduct Boon Edam

Tijdens de onderhoudsbeurt in de eerste maand na ingebruikname controleert een gespecialiseerde servicemonteur het toegangsproduct op een aantal belangrijke punten. Staat het toegangsproduct juist ingesteld en passen deze instellingen bij het werkelijke gebruik? Het komt vaak voor dat een gebouw na oplevering niet direct in gebruik wordt genomen. Soms zit er zelfs lange tijd tussen oplevering van het toegangsproduct en de oplevering van het volledige gebouw. Hierdoor staat het toegangsproduct lange tijd stil en is er geen zicht op eventuele vervuiling van onderdelen. Dit kan voor problemen zorgen als dat niet op tijd wordt geconstateerd. Daarom is het van belang dat de monteur in een vroeg stadium controleert of het toegangsproduct juist ingesteld staat, zodat deze optimaal en veilig kan functioneren.


» Download de white paper "De voordelen van een duurzaam onderhoudsplan bij automatische deuren"


Daarnaast leest de monteur een aantal gegevens uit, waaronder het aantal omwentelingen, en noteert dit op de onderhoudschecklist. Deze gegevens worden vervolgens vergeleken met het vooraf ingeschatte gebruik. Als het verschil erg groot is, kan het servicecontract aangepast worden. Dat is zeer belangrijk, want als er te weinig onderhoud wordt uitgevoerd, heeft u een onbetrouwbaar product. Bovendien vallen de kosten hoger uit dan in eerste instantie verwacht werd.

Storingspreventie toegangsproduct

Met een servicecontract wordt uw toegangsproduct regelmatig gecontroleerd en schoongehouden. Versleten onderdelen worden zo tijdig gesignaleerd en kunnen vervolgens preventief gerepareerd of vervangen worden. Hierdoor worden de risico’s op storingen en stilstand tot een absoluut minimum beperkt, zodat uw bedrijfsprocessen ongehinderd door kunnen gaan.

 

Jon-Paul Daum
Jon-Paul is expert op het gebied van service en onderhoud voor toegangsproducten. Hij kan alles vertellen over de diverse onderhoudsoplossingen voor ieder type toegangsproduct en over hoe men de levensduur hiervan kan verlengen.