Waarom de gevelaansluiting van een tourniquetdeur om maatwerk vraagt

Een goede aansluiting van een tourniquetdeur op de gevel en de vloer is van essentieel belang. Vanuit esthetisch oogpunt, maar zeker ook om praktische redenen. Met een goede aansluiting voorkomt men tocht en vochtdoorslag en wordt de kans op inbraak verkleind. In deze blog licht ik een aantal zaken uit die van belang zijn bij een goede gevelaansluiting van een tourniquet.

Positie van de tourniquetdeur

Een van de eerste dingen die bepaald moet worden is de positionering van de tourniquet. Oftewel, de positie van de zij-aansluiting van de gevel op de kuip (de gebogen zijwand) van de draaideur. Vaak zit deze zij-aansluiting op het midden van de kuip, waardoor de deur voor de helft naar binnen en naar buiten staat. Soms is er echter onvoldoende ruimte om een tourniquetdeur op deze manier te plaatsen. Gelukkig is een tourniquetdeur heel flexibel wat betreft de zij-aansluiting en is er vaak meer mogelijk dan vooraf gedacht. Zo kan een tourniquet helemaal of gedeeltelijk in het pand geplaatst worden. Andersom is uiteraard ook mogelijk als de ruimte achter de entree krap is. In dat geval kan de draaideur juist meer naar buiten worden geplaatst. Los van de praktische noodzaak kan het natuurlijk ook dat er vanuit esthetisch oogpunt wordt gekozen om de deur meer naar binnen of buiten plaatsen. Wil men de entree extra laten opvallen of juist niet? Dat zijn allemaal afwegingen van een architect of opdrachtgever waarmee rekening gehouden kan worden. 

Aansluiting tourniquetdeur op de gevel

Aansluiting Tourniket op vliesgevel

De deur kan op allerlei manieren worden aangesloten op de gevel. Hierin zijn nauwelijks beperkingen. De aansluiting wordt gecreëerd tussen een stijl op de deur en de gevel. Indien de stijl niet op de deur aanwezig is, wordt deze extra aangebracht om ervoor te zorgen dat er te allen tijde een goede aansluiting is die vochtdicht en vandaalbestendig is. Om te voorkomen dat er waterinslag kan plaatsvinden, worden er aan de bovenzijde van de deur loodslabben aangebracht die aansluiten op de gevel. Het maakt niet uit of de gevel van glas is of juist van steen. Elke aansluiting wordt apart beoordeeld en geëngineerd, zodat er een geheel gevormd wordt tussen de tourniquetdeur en de rest van het gebouw. 


» Download de white paper "Aan welke eisen moet een entree voldoen?"


Aansluiting tourniquetdeur op de vloer

Naast een goede aansluiting op de gevel is de aansluiting op de vloer een belangrijk element bij het plaatsen van een tourniquet. Om een tochtdichte en veilige entree te garanderen, is het belangrijk dat de vloer vlak en waterpas is. Onder de tourniquetdeur zit in de meeste gevallen een matrand waarbinnen de vloermat valt. Het stellen van deze matrand luistert zeer nauw. Om een tochtdicht resultaat te creëren, mogen er namelijk geen kieren ontstaan tussen de tochtborstels onder de deurvleugels en de vloer. Daarnaast speelt de vloerafwerking vanuit de EN 16005 norm een belangrijke rol bij het veilig kunnen gebruiken van de deur.

Voorbeeldprojecten met optimale aansluiting

Gevelaansluiting draaideur | Boon Edam

De entree in het Rijksmuseum is in mijn ogen een mooi voorbeeld, waarbij een optimale aansluiting van de tourniquetdeur is gerealiseerd. De zij-aansluitingen en aansluiting op de vloer voldoen aan de technische wensen, maar sluiten ook in esthetisch opzicht nog eens perfect aan bij de rest van het gebouw. Het industriële karakter van verschillende elementen in de corridor is terug te zien in de details en de kleurstelling van de gevel-deur aansluiting. Dat zijn net de details die het verschil maken.


3D model speciale gevelaansluiting draaideur MarkthalBij de Markthal Rotterdam hebben de draaideuren een bijzondere aansluiting op de kabelnetgevel. Deze kabelnetgevel kun je zien als een enorm bewegend zeil van een schip. Om de draaideuren hierop aan te kunnen sluiten, werd rondom een portaal geplaatst. De kabelnetgevel kan zowel circa 700 mm naar binnen als naar buiten ‘buigen’ en daarom zijn de portalen scharnierend. Een vaste verbinding tussen de deur en het portaal was dus niet mogelijk. Na veel brainstormen en calculeren zijn wij uiteindelijk tot de juiste aansluiting gekomen die de beweging van de gevel naar de draaideuren ‘neutraliseert’. Dit is gerealiseerd door middel van flexibele ‘slabben’ tussen de deur en de gevel, ofwel een speciaal voor dit project bedachte slabconstructie. Denk hierbij aan een dubbele bus of tram met zo’n mooie harmonica in het midden.

 

 

Jeannette Lenssen-Kwantes
Ik ben de Adviseur Architecten van Boon Edam. In deze rol geef ik adviezen over verschillende entreeoplossingen en de toepasbaarheid daarvan. Ik probeer de esthetische wensen van de architect te koppelen aan de functionele eisen die aan een entree worden gesteld. Dit leidt tot bijzondere entreeoplossingen die zowel qua uitstraling als functies bij een gebouw passen.