Project UpTime: voorspellend onderhoud aan toegangsproducten

Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in snel tempo op. Allerlei apparaten worden slimmer en er ontstaan zelfs complete smart buildings. Als essentieel onderdeel van gebouwen, gaan ook toegangsproducten mee in deze beweging. Momenteel werkt Boon Edam aan een nieuwe ontwikkeling: voorspellend onderhoud aan toegangsproducten. Project UpTime maakt het mogelijk om onderhoud precies af te stemmen op het gebruik. In dit blog vertellen we u alles over deze ontwikkeling.

Connected toegangsproducten

In de huidige situatie worden periodieke onderhoudsbeurten aan toegangsproducten jaarlijks ingepland. Het komt voor dat er meerdere toegangsproducten geïnstalleerd zijn in een gebouw, waarvan de een veel intensiever wordt gebruikt dan een ander. Toch krijgen deze producten dezelfde hoeveelheid aan onderhoud. Door toegangsproducten te verbinden met internet, kan de sensordata op afstand uitgelezen worden door de leverancier. Voorbeelden van deze data zijn het aantal omwentelingen of het aantal noodstopactiveringen. Hieruit kan de belasting van een product opgemaakt worden en zo wordt op de juiste momenten onderhoud geadviseerd.

Voorspellend onderhoud toegangsproducten - Boon Edam Project UpTime

Het project heet UpTime, omdat klanten in de toekomst gegarandeerd een uptime toegangsproduct hebben. Dit houdt in dat het altijd naar behoren functioneert. Project UpTime staat nog in de kinderschoenen, maar Boon Edam is een van de eerste bedrijven in hun branche die met voorspellend onderhoud bezig zijn. In andere branches, bijvoorbeeld in de auto-industrie, gebeurt het al. Het idee is dat een toegangsproduct een seintje geeft wanneer het tijd is voor een onderhoudsbeurt. Zowel de klant als de leverancier kan zien wanneer onderhoud nodig is. In het eerste stadium worden de data naar Boon Edam gestuurd en daar geanalyseerd. In een volgend stadium heeft de klant toegang tot een dashboard, zodat hij zelf alles in de gaten kan houden.

Door voorspellend onderhoud kunnen onderhoudsbeurten efficiënter worden ingepland. Het wordt ruim van tevoren zichtbaar wanneer een product onderhoud nodig heeft en er kan met de klant afgestemd worden wanneer dat het best uitkomt. Nog een stapje slimmer is aan de data aflezen op welke dag en tijd het product het minst wordt gebruikt en op dat moment onderhoud inplannen. Kortom: met een UpTime-product wordt onderhoud gepland en op tijd uitgevoerd. Dit zorgt ervoor dat een product altijd optimaal functioneert en de klant hoeft niet meer bang te zijn dat een toegangsproduct onverwacht stilstaat.

Status

Momenteel bevindt het project zich in een testfase. Er worden pilots gedraaid met klanten om sensordata te verzamelen. Deze fase leidt tot vele inzichten. Het toegangsproduct moet bijvoorbeeld verbinding hebben met internet. Sommige klanten hebben daar moeite mee vanwege mogelijk hackgevaar. Daar worden uiteraard zorgvuldige maatregelen voor genomen, want het betreft de voordeur of de beveiliging in een gebouw. Vandaar dat er gebruik wordt gemaakt van sensordata. Deze data kunnen alleen uitgelezen worden en het product kan niet op afstand bediend worden.

De pilotfase duurt waarschijnlijk nog het hele jaar, zodat er genoeg sensordata verzameld wordt. Naar verwachting is het systeem in 2021 klaar voor de markt. Door de verschillende soorten besturingen, is de daadwerkelijke introductie productafhankelijk. Voor het ene product is het sneller te realiseren dan voor een ander product. Het mooie van het systeem is dat het uiteindelijk niet alleen in nieuwe toegangsproducten zit, maar ook in reeds geïnstalleerde deuren geïmplementeerd kan worden.


» Download de white paper "De voordelen van een duurzaam onderhoudsplan bij automatische deuren"


Jon-Paul Daum
Jon-Paul is expert op het gebied van service en onderhoud voor toegangsproducten. Hij kan alles vertellen over de diverse onderhoudsoplossingen voor ieder type toegangsproduct en over hoe men de levensduur hiervan kan verlengen.