Nieuwe Europese norm EN 16034 waarborgt kwaliteit brandwerende deur

GASTBLOG door Harm van Dartel, Certificatiemanager SKG-IKOB

Aan brand in een gebouw wil je liever niet denken. Toch moet elke gebouweigenaar, opdrachtgever en fabrikant daarop voorbereid zijn. Gelukkig kunnen er op voorhand de nodige maatregelen worden getroffen om de gevolgen van een brand zo klein mogelijk te houden. Een brandwerende deur is een van de elementen die een uitslaande brand kan voorkomen. Om de kwaliteit van een brandwerende deur in heel Europa beter te waarborgen is sinds eind 2016 de nieuwe productnorm EN 16034 in het leven geroepen. In deze blog ga ik dieper in op deze norm en de gevolgen hiervan voor de markt.

Brandwerende automatische deuren | Boon EdamAandacht voor een brandveilige deurconstructie is natuurlijk niet nieuw. Elke leverancier zal er alles aan doen om een kwalitatief goed en veilig product op de markt zetten. Maar de wettelijke eisen en de controle op deze producten waren tot op heden niet eenduidig in Europa. Dit heeft ertoe geleid dat de kwaliteit en de interpretatie van een brandwerende deur kan verschillen van land tot land. Om de kwaliteit beter te gaan borgen is de Europese productnorm EN 16034 voor brand- en/of rookwerende deuren en ramen bedacht.

Verplichte CE-markering

Producten die voldoen aan de voorwaarden van de EN 16034 worden voorzien van een CE-markering. Vanaf 1 november 2019 geldt een Europese verplichting op deze CE-markering voor industriële-, commerciële- en voetgangersdeuren met een brand- en/of rookwerende functie. Als onafhankelijke ‘Notified Body’ beoordelen wij met SKG-IKOB of de producten en het kwaliteitssysteem van de fabrikant in lijn zijn met de EN 16034. Bij een positieve beoordeling wordt het bedrijf gecertificeerd. Het bedrijf dient zijn producten dan te voorzien van CE-markering en een prestatieverklaring (DoP) af te geven aan de afnemer van het product. Op dit moment bevindt de norm zich nog in de zogenoemde coëxistentieperiode, waarin leveranciers de tijd hebben om zich voor te bereiden en de certificering te organiseren.

Eén taal binnen Europa

Het is goed dat er gezamenlijk wordt opgetrokken in Europa om de productkwaliteit op een belangrijk thema als brandwerendheid te waarborgen. Met de nieuwe norm spreken we één taal binnen Europa. De producten die onder de norm vallen worden binnen de lidstaten allemaal volgens dezelfde normen getest en geclassificeerd. Dat bevordert het vrijhandelsverkeer binnen Europa, waardoor fabrikanten hun producten makkelijker buiten de landsgrenzen kunnen verhandelen.

Toetsing brandwerende deur

Volgens de EN 16034 kunnen verschillende prestaties van deuren op de CE-markering worden vermeld, waarbij de nadruk ligt op drie essentiële eigenschappen. Allereerst de brandwerendheid, met als belangrijkste vragen: hoe lang houdt de deur vlammen tegen? En hoe heet wordt het binnen een bepaalde tijd aan de andere kant (niet-vuurzijde) van de deur? Een deur die bijvoorbeeld 30 minuten bestand is tegen de vlammen en de warmtestraling wordt geclassificeerd als EW30, waarbij E staat voor de vlamdichtheid en W voor de warmtestraling. Voor rookwerendheid wordt dezelfde vraag gesteld: hoe lang houdt een deur de rook tegen? Tot slot wordt gelet op het bedieningsmechanisme. Zijn er voorzieningen die ervoor zorgen dat een deur automatisch sluit bij branddetectie? En blijf dit mechaniek gedurende de levensduur van de deur naar behoren werken?

Nieuwe Europese norm EN 16034 waarborgt kwaliteit brandwerende deur | Boon Edam

Kritische onderdelen van entree

Verschillende elementen in een deur bepalen de prestaties op het gebied van brandwerendheid. De dichtingen zijn daarbij cruciaal om weerstand te bieden tegen brand en rook. Ook het glas en de profielen zijn belangrijk. Bij welke temperatuur gaan de materialen doorbuigen of bezwijken en ontstaan er kieren in de dichtingen? Het zijn allemaal zaken waar een fabrikant invloed op heeft. Bij een tourniquet is ook de opbouw aan de bovenkant belangrijk om te voorkomen dat de brand zich naar aan de andere zijde van deur verspreidt. Het is per gebouw verschillend hoelang een deur brand- of rookwerend moet zijn. Dat is afhankelijk van het brandconcept van een gebouw en de functie van de deur daarin. Waar lopen de vluchtroutes, wat is de gebruiksfunctie en hoeveel mensen zijn er doorgaans in het gebouw?


» Download ons white paper: Normen en richtlijnen voor veilige draaideuren


Wetgeving

De nieuwe productnorm stelt eisen aan het kwaliteitssysteem van de fabrikant en de manier van testen en classificeren van een brandwerende deur, maar stelt geen minimale eisen aan de brand- of rookwerendheid. Elk land heeft zijn eigen wetgeving op het gebied van brandveiligheid in de gebouwde omgeving. In Nederland stelt het Bouwbesluit bijvoorbeeld eisen aan de tijd dat ruimtes in een gebouw bestendig moeten zijn tegen brand. Elk land mag dan zijn eigen wetten hebben op dat gebied, met de verplichte CE-markering zetten we in ieder geval een stap in de goede richting naar brandveiligere producten in Europa.

Harm van Dartel
Harm van Dartel is als certificatiemanager van SKG-IKOB verantwoordelijk voor het certificeringsproces van diverse bouwproducten in de gebouwschil. Daarnaast maakt hij onderdeel uit van de normcommissie van het NEN, waarin hij meedenkt over zowel Nederlandse als Europese normontwikkelingen.