Esthetische wensen koppelen aan een veilige vluchtroute

Een entree is niet alleen het aantrekkelijke visitekaartje van het gebouw waar je graag naar binnen loopt. Je wilt er ook zo snel mogelijk weer door naar buiten kunnen in geval van nood. Daarom is een vluchtweg verplicht in elk gebouw. Ik krijg nog weleens de vraag of een automatische draaideur (tourniquetdeur) ook als vluchtroute mag dienen en onder welke voorwaarden. Ja, dat kan. Maar niet in alle gevallen. In dit blog ga ik nader in op de eisen die onder andere door het Bouwbesluit 2012 gesteld worden aan een draaideur als vluchtweg.    

Hoofdentree als Vluchtroute?

De aanwezigheid van een vluchtweg is een belangrijke veiligheidseis die geldt bij gebouwen. Maar dit betekent niet dat de hoofdentree perse als vluchtroute moet kunnen dienen. Als u een bepaalde entree voor ogen heeft die om wat voor reden dan ook niet voldoet aan de eisen van een vluchtweg, kan dit ondervangen worden met een additionele vluchtweg. In zo’n geval kunnen naastliggende deuren of bijvoorbeeld een zijingang als vluchtroute dienen. De hoofdentree is dan een aanvulling op de vluchtwegcapaciteit.  

Bekijk de video met korte uitleg over een tourniquetdeur als vluchtweg:

Wanneer de hoofdentree wel als vluchtweg moet dienen is het belangrijk om met een aantal regels rekening te houden. Sinds april 2013 is de EN 16005 van kracht, de veiligheidsnorm voor het gebruik van automatische deuren. In deze norm staan veiligheidsregels waar automatische toegangsdeuren voor voetgangers aan moeten voldoen. Zo ook de eisen die gesteld worden aan een tourniquetdeur als vluchtweg. Dit zijn de belangrijkste regels die hierop van toepassing zijn:

  • De draaideur moet een diameter hebben van minimaal 2200 millimeter.
  • Het deurenstel van de tourniquet moet in alle gevallen omklapbaar (collapsible) zijn.
  • De deurvleugels moeten in beide richtingen omgeklapt kunnen worden, ongeacht de stand van het deurenstel. Zo kan vanuit iedere positie een vluchtroute gecreëerd worden.
  • Het mag niet te veel moeite kosten om de deurvleugels samen te vouwen. De omklapkracht van het deurenstel mag dan ook maximaal 220N zijn.
  • Automatisch aangedreven draaideuren dienen bij spanningsuitval of na een signaal van brandmeldinstallatie handmatig bedienbaar te zijn.

Collapsible deurenstel draaideur | Boon Edam

Vluchtbreedte volgens het Bouwbesluit 2012

Als aanvulling op deze Europese norm staan ook in het Bouwbesluit 2012 een aantal eisen. De belangrijkste daarvan is de minimale vluchtbreedte van een doorgang. Deze moet 60 centimeter zijn als de vluchtroute wordt beschermd door compartimentering (rook- en brandwerende delen). Als dit niet het geval is, moet de vluchtbreedte minimaal 85 centimeter zijn. Als de entree ook voor rolstoelgebruikers toegankelijk moet zijn, is een minimum vluchtbreedte van 85 centimeter altijd vereist. 

Meedenken bij het Ontwerp

Het is erg vervelend als ontwerpideeën aangepast moeten worden omdat ze niet voldoen aan de benodigde vluchtwegmogelijkheden. Om teleurstellingen en faalkosten te voorkomen denken wij als leverancier daarom graag in een zo vroeg mogelijk stadium mee met de ontwerpende partij. Daarbij is altijd het uitgangspunt: hoe kunnen we de esthetische wensen zoveel mogelijk overeind houden zonder dat de veiligheid van de gebruikers in gevaar komt? De praktijk leert dat er in elke situatie volop mogelijkheden zijn om tot een veilige entree met vluchtroute te komen, zonder in te boeten op de uitstraling.


» Download ons white paper: Aan welke eisen moet een entree voldoen?


Jeannette Lenssen-Kwantes
Ik ben de Adviseur Architecten van Boon Edam. In deze rol geef ik adviezen over verschillende entreeoplossingen en de toepasbaarheid daarvan. Ik probeer de esthetische wensen van de architect te koppelen aan de functionele eisen die aan een entree worden gesteld. Dit leidt tot bijzondere entreeoplossingen die zowel qua uitstraling als functies bij een gebouw passen.