Hoe zorgt u voor energiebesparing met een tochtvrije entree?

Of het nu in de lobby van een hotel is, aan een tafeltje vlak achter de ingang van een restaurant of bij de receptie van een bedrijf. Niemand zit graag op de tocht. Voor veel gebouweigenaren en architecten speelt tochtdichtheid dan ook een belangrijke rol in de keuze voor een entree. Enerzijds om een comfortabele verblijfsruimte achter de deur te creëren. Maar steeds vaker natuurlijk ook vanwege de energiebesparing, doordat het energieverlies beperkt blijft. Bij twijfels tussen verschillende typen deuren krijgen we geregeld de vraag: hoe groot is het verschil in energieverlies nu precies? En wat is er allemaal van invloed op de mate van energiebesparing?

Het zijn relevante vragen, zeker als men bijvoorbeeld de terugverdientijd wil weten van een tochtvrije oplossing. Samen met de TU Delft hebben we enige tijd geleden een geavanceerde tool ontwikkeld, waarmee we nauwgezet het energieverlies bij elke deur kunnen berekenen. Zo kunnen we precies vertellen wat de verschillen zijn tussen verschillende draaideuren of een schuifdeur wat betreft energiezuinigheid. Of wat bijvoorbeeld de gevolgen zijn van een grotere dagopening bij de deur die u voor ogen heeft.

Veel factoren voor energiebesparing

De hoeveelheid tochtverlies en daarmee de energiebesparing van een deur hangt van veel factoren af. Uiteraard van de deurspecificaties, zoals de grootte van de dagopening of het aantal deurvleugels. Ook de kenmerken van het gebouw spelen een belangrijke rol. Wat is bijvoorbeeld de binnentemperatuur? Staat de entree op een locatie met veel of juist weinig wind? En niet in de laatste plaats, moet je ongeveer weten hoe vaak de deur opengaat. Op welke tijdstippen wordt de deur gebruikt en hoeveel mensen maken er gebruik van?

Terugverdientijd van een draaideur

We nemen elk detail mee om een betrouwbaar oordeel te kunnen geven. En we kunnen dit ook vertalen in een kostenberekening zodat u bijvoorbeeld kunt zien wat de terugverdientijd is van een draaideur ten opzichte van een schuifdeur. Op die manier proberen we u, zonder te stellen dat het één beter is dan het ander, zoveel mogelijk handvatten te geven om een weloverwogen keuze te maken. Zo kan het voor sommige gebouwen veel minder storend zijn dat er soms sprake is van tochtverschijnselen. Zoals in een stationshal waar mensen direct doorlopen naar het perron. Daar zal tochtwerendheid niet de hoogste prioriteit hebben.

Terugverdientijd van een draaideur | Boon Edam

Draaideur of tochtsluis als tochtvrije entree

Als een tochtvrije verblijfsruimte achter de entree wel een must is, dan zijn er nog steeds veel entreeoplossingen mogelijk. Een tourniquetdeur is de meest toegepaste tochtvrije entreeoplossing. Onder meer omdat het toepassen van een draaideur minder ruimte in beslag neemt dan twee automatische schuifdeuren met een tochtsluis. Maar voor een verzorgingshuis kan die schuifdeur met tochtsluis juist weer veel geschikter zijn. Voor mensen die slechter been zijn of in een rolstoel zitten, kan een automatische schuifdeur immers praktischer zijn dan een draaideur.

Zo is het belang van een tochtvrije entree afhankelijk van veel factoren. En komen er veel zaken kijken bij de zoektocht naar de meest geschikte tochtvrije entree. Door zoveel mogelijk objectieve, feitelijke informatie te bieden, willen we de keuze voor u in ieder geval wat makkelijker maken. Bent u benieuwd naar de energiebesparing van de entreeoplossing die u voor ogen heeft of wilt u de prestaties van verschillende deuren vergelijken? Neem gerust contact met ons op voor een nauwkeurige energiecalculatie.


» Download ons white paper: Hoe kan een leverancier van entreeoplossingen u ontlasten tijdens het ontwerpproces?


Jeannette Lenssen-Kwantes
Ik ben de Adviseur Architecten van Boon Edam. In deze rol geef ik adviezen over verschillende entreeoplossingen en de toepasbaarheid daarvan. Ik probeer de esthetische wensen van de architect te koppelen aan de functionele eisen die aan een entree worden gesteld. Dit leidt tot bijzondere entreeoplossingen die zowel qua uitstraling als functies bij een gebouw passen.