Met EN 16005 een veilige automatische deur voor iedereen

In mijn werk word ik continu geïnspireerd door bijzondere projecten waar ik over mee mag denken en adviseren. Hoe spectaculair sommige entrees daarbij ook mogen zijn, in alle gevallen staat een ding voorop: de veiligheid van de passant. Om die veiligheid te waarborgen is in 2013 de Europese veiligheidsnorm EN 16005 in het leven geroepen. Een eenduidige omschrijving van een veilige entree is echter niet zomaar te geven. Dat hangt namelijk sterk af van het type gebouw én de bezoekers ervan.

De EN 16005 werd in het leven geroepen als aanvulling op de Europese Machinerichtlijn. Deze norm is leidend op het gebied van veiligheid van personen bij het gebruik van automatisch aangedreven deuren. Alle automatische draaideuren, schuifdeuren, vouwdeuren en tourniquetdeuren (draaideuren) die zich horizontaal bewegen en die na april 2013 zijn geïnstalleerd, vallen onder de EN 16005 norm.

Belangrijkste eisen EN 16005 voor automatische deur

De EN 16005 veiligheidsnorm moet elk veiligheidsrisico voor gebruikers van een deur tot het minimum beperken. Dat gebeurt onder meer door eisen te stellen aan de vloer onder de deur. Daar mogen geen ongelijkheden in zitten die groter zijn dan 4 millimeter. De afstand van het deurenstel tot de vloer mag maximaal 8 millimeter zijn. Verder wordt voorgeschreven dat de deurvleugels moeten worden uitgerust met veiligheidssensoren, om fysiek contact met personen of zelfs een beklemming te voorkomen. De norm stelt ook dat transparante deurvleugels duidelijk zichtbaar moeten zijn, bijvoorbeeld door het aanbrengen van herkenbare stickers. 


» Download ons white paper: Normen en richtlijnen voor veilige en toegankelijke draaideuren


Veiligheidsniveau gerelateerd aan de doelgroep

Het ene gebouw is het andere echter niet en dat geldt ook voor de bezoekers ervan. Gelukkig voorziet de EN 16005 hierin door een onderscheid te maken tussen een ‘basic norm’ en een ‘plus norm’. Voorafgaand aan de verkoop van een deur dient  de fabrikant altijd een risicoanalyse te maken. Hierbij wordt rekening gehouden met het type deur en de gebruikers ervan. Als er sprake is van een doorsnee mix van gebruikers, volstaat doorgaans de basisvariant van de EN 16005. Wanneer sprake is van een relatief kwetsbare doelgroep (denk aan een ziekenhuis, lagere school of museum) zal de plusvariant worden aanbevolen om een hoger veiligheidsniveau te garanderen. Tourniquetdeuren die op basis van deze uitgebreide norm worden opgeleverd, zijn voorzien van extra veiligheidssensoren. Die zorgen er onder meer voor dat het deurenstel van de tourniquetdeur langzamer zal draaien of zelfs stopt wanneer dat nodig is.

Gelderland w.c. 003

Periodiek onderhoud aan automatische deuren

Enkel een veilige deur installeren is niet voldoende. De EN 16005 schrijft namelijk voor dat het veiligheidsniveau gedurende de gehele levensduur van de deur van toepassing moet zijn. Daarom dienen de verschillende onderdelen van de automatische deur minimaal een keer per jaar getest te worden, waarbij alle resultaten in een logboek moeten worden vastgelegd. Als een incident met een persoon plaatsvindt als gevolg van nalatig onderhoud of het negeren van de EN 16005 norm, kan dit verstrekkende gevolgen hebben. In eerste plaats natuurlijk voor het slachtoffer, maar ook voor de gebouweigenaar. Een letselgeval kan tot flinke claims leiden, om nog maar te zwijgen over de imagoschade die een incident een bedrijf kan toebrengen. 

Om dergelijke situaties voor te zijn, zien wij er nauwlettend op toe dat al onze automatische deuren voldoen aan de veiligheidsnorm. En natuurlijk zijn er in bijzondere gevallen altijd extra maatregelen op maat mogelijk om de veiligheid van alle gebruikers en in alle omstandigheden te waarborgen.

De 5 meest gestelde vragen over de EN 16005 norm

Wat is EN 16005?

EN 16005 is een Europese norm die specifieke veiligheidsvereisten vastlegt voor automatische deuren en poorten. De norm omvat de veiligheidseisen voor het ontwerp, de constructie en de installatie van automatische deuren en poorten, evenals de benodigde veiligheidsvoorzieningen en -systemen. Het omvat ook de verantwoordelijkheden van alle betrokken partijen, waaronder de fabrikanten, installateurs en gebruikers van automatische deuren en poorten.

Wat is het doel van de EN 16005 norm?

Het doel van EN 16005 is om de veiligheid van gebruikers te waarborgen en ongevallen te voorkomen die kunnen voortvloeien uit het gebruik van automatische deuren en poorten.


Welke deuren en poorten zijn onderworpen aan de EN 16005 norm?

EN 16005 is van toepassing op een breed scala van automatische deuren en poorten, waaronder draaideuren, schuifdeuren, vouwdeuren en carrouseldeuren (tourniquetdeuren) die zich horizontaal bewegen.

Welke deuren en poorten zijn niet onderworpen aan de EN 16005 norm?

Automatische deuren die niet zijn onderworpen aan de EN 16005 norm zijn: verticaal bewegende deuren, liftdeuren, deuren van voertuigen, automatische deuren en/of poorten die bestemd zijn voor het laten passeren van goederen, deuren die worden gebruikt in industriële processen, scheidingswanden, deuren die niet voor personen bereikbaar zijn (bijv. voor de beveiliging van machines), wegblokkade deuren en slagbomen, draaikruizen voor toegangsbeveiliging, deuren op een platform (bus, trein, metro) en handmatig bediende schuifdeuren. Voor deze deurtypes en toepassingen gelden andere, meer specifieke voorschriften.


Wie is verantwoordelijk voor het naleven van de EN 16005 norm?

Alle partijen die betrokken zijn bij het ontwerp, de constructie, de installatie en het onderhoud van automatische deuren en poorten zijn verantwoordelijk voor het naleven van de EN 16005 norm. Dit omvat fabrikanten, installateurs en eigenaren/gebruikers.

» Meer informatie over de EN 16005 norm voor automatische deuren

 

Jeannette Lenssen-Kwantes
Ik ben de Adviseur Architecten van Boon Edam. In deze rol geef ik adviezen over verschillende entreeoplossingen en de toepasbaarheid daarvan. Ik probeer de esthetische wensen van de architect te koppelen aan de functionele eisen die aan een entree worden gesteld. Dit leidt tot bijzondere entreeoplossingen die zowel qua uitstraling als functies bij een gebouw passen.