Nederland

De evolutie naar touchless, van luxe tot noodzaak.

Sinds eind 19e eeuw is 'handsfree' en 'touchless' technologie wereldwijd gemeengoed geworden. Veel van deze ontwikkelingen maken inmiddels een belangrijk onderdeel van ons dagelijkse leven uit. Dankzij de ervaring die we decennialang hebben opgedaan, kunnen we onszelf inmiddels pioniers op het gebied van productontwikkeling en gebouwontwerp noemen. Waar er in het verleden vanuit een reactieve ontwerpbenadering werd gewerkt, oefent het publiek inmiddels een enorme invloed uit op proactieve oplossingen die de levensstijl van velen wereldwijd ten goede komen.

We bespreken de geschiedenis van contactloze technologie, de toekomstige gebouwde omgeving en het feit dat contactloze looproutes in kantoren meer dan ooit noodzakelijk zijn.

De geschiedenis van 'touchless' (contactloos)

In 1897 had een klein Amerikaans stadje de primeur van technologie met bediening op afstand, in de vorm van een modelboot met afstandsbediening. Bij deze technologie werden via radiosignalen koersinstructies aan de modelboot doorgegeven. De op afstand bestuurbare boot gaf het startschot voor de nichehobby van modelboten en -wedstrijden, maar de technologie speelde ook een doorslaggevende rol tijdens de Eerste Wereldoorlog op zee. In de jaren twintig van de vorige eeuw kwamen ondernemers met oplossingen voor bediening op afstand voor dagelijks toepassingen, wat leidde tot de introductie van elektrische garagedeuren.

Integratie van contactloze oplossingen in de thuisomgeving

In de twee daaropvolgende decennia werd deze radiosignaaltechnologie in steeds meer huishoudens toegepast, en deed de 'Flash Matic'-bediening op afstand haar intrede. Dit was een nieuwe technologie om met gebruik van licht te wisselen tussen televisiekanalen. Het niet langer handmatig hoeven schakelen tussen kanalen, inspireerde de BBC in de jaren zeventig om teletekst te ontwikkelen. Bij teletekst werd gebruikgemaakt van infraroodapparaten waardoor de browsefunctionaliteit voor televisiekijkers in het Verenigd Koninkrijk verbeterde. Dit was een keerpunt voor technologieliefhebbers, omdat het teletekstnet het eerste ontwerp voor user-experience (UX) design was.

Bredere integratie van contactloze oplossingen

Met technologische oplossingen inmiddels overal in huis, kon de overgang van contactloos buiten de deur veel eenvoudiger worden doorgezet naar wijdverbreid gebruik. Eind jaren zeventig werd het scannen van streepjescodes met open armen ontvangen, omdat het voor zowel ondernemers als werknemers een tijdbesparende oplossing was. Voor het grote publiek bracht dit steeds meer nieuwe oplossingen met zich mee, wat leidde tot de RFID-patentering door Charles Walton. Identificatietechnologie op basis van radiofrequentie is inmiddels een onmisbaar onderdeel van de samenleving en het heeft bijgedragen aan probleemloze gebruikerservaringen en het veilig bewaken en volgen van informatie. RFID en NFC vormen de daadwerkelijke basis van de contactloze technologie zoals we die nu kennen, en helpen in miljoenen gebouwen wereldwijd diefstal te voorkomen en risico's te bewaken.

In de afgelopen 100 jaar hebben we gezien hoe communicatie, transport, valuta en zelfs de beveiliging zijn gedigitaliseerd, waardoor een betere toegankelijkheid wordt gerealiseerd. Ontdek hoe we sinds 2001 contactloze technologie hebben ontwikkeld om op dit gebied veiligere en beter controleerbare entreeoplossingen te ontwikkelen.

De toekomst van contactloze oplossingen in gebouwontwerpen

Hier belichten we de reeds beschikbare technologieën die in fysieke werkomgevingen steeds meer terug te vinden zijn:

Smartphonebediening

Smartphones hebben ervoor gezorgd dat contactloze technologie geleidelijk aan een steeds grotere rol in ons leven is gaan spelen. De mogelijkheid om openbare apparaten te bedienen via een persoonlijk apparaat is al een succesvolle methode gebleken voor contactloze toegang. Aangezien we al vertrouwd zijn met het gebruik van smartphones, kost het ons veel minder tijd om nieuwe systemen of apps te leren kennen. Los van de vraag of smartphonegebruik een revolutionaire oplossing is of niet, vormt het een natuurlijke realistische ontwikkeling die kan worden doorgevoerd in de fysieke werkomgeving.

Gebarentechnologie

Met het oog op aanraaktechnologie moeten we kijken naar de gemeenschappelijke taal die bij de interactie hoort en naar de manier waarop we die taal kunnen omzetten en volledig contactloos kunnen maken. Zo kunnen gedeelde inlogschermen en deuren met een gebaar worden geopend. Dit is mogelijk dankzij bewegingsapparatuur en -sensoren, die veelvuldig worden gebruikt bij het betreden van gebouwen, maar minder gangbaar zijn voor interne werkplekken. Zoals eerder vermeld, maken zelfs smartphones gebruik van aanraking, dus de manier waarop we met producten omgaan is wellicht een gewoonte die moeilijk te doorbreken is.

Wist u dat de markt voor gebaarherkenning in 2025 een geschatte marktwaarde van 32,3 miljard dollar zal hebben?

Door spraak geactiveerde bediening

Dankzij de invoering van genormaliseerde en door spraak geactiveerde bediening via Siri, Cortana, Google en Alexa, zal de overgang van aanraking naar spraakactivering nog gemakkelijker verlopen. Deze manier van integreren is al sinds de invoering van technologie voor bediening op afstand succesvol gebleken. De geleidelijke omschakeling naar stembesturing treffen we niet alleen binnenshuis aan, maar is via deurbellen en andere externe omgevingen ook buitenshuis te vinden.

De vooruitgang is voor een groot deel te danken aan de smartphone en de technologie waarmee stembesturing is genormaliseerd. Inmiddels vragen we apparaten al om afspraken voor ons te maken en vergaderingen opnieuw in te plannen. Ook binnen de automobielsector wordt spraakactivering in auto's breed ingezet, van navigatie-aanwijzingen tot telefoneren. Deze technologie zou de grote evolutie van de komende jaren kunnen worden, omdat het via een natuurlijke progressie zijn intrede in de werkplek doet.

Touchless toegang - Gezichtsherkenning | Boon Edam

Gezichtsherkenning

Gezichtsherkenning wordt wereldwijd al veelvuldig toegepast en zorgt voor innovatieve ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI). Momenteel wordt herkenningstechnologie voornamelijk ingezet als beveiligingsfunctie en niet zozeer als functionaliteit voor algemeen gebruik. De mogelijkheden met het oog op een bredere inzetbaarheid op de werkplek, worden echter steeds groter. Systemen kunnen gebruikers automatisch detecteren, of dat nu om het betreden van een gebouw of een beveiligde ruimte gaat. Dit biedt productfabrikanten tal van mogelijkheden als het gaat om het vervaardigen van producten die op basis van gebruikersspecifieke informatie kunnen werken. Deze informatie kan autorisatieprocedures in specifieke delen van gebouwen activeren en de controle over bepaalde werkplekobjecten verlenen/intrekken.

Wist u dat de markt voor contactloos versturen in 2025 een geschatte marktwaarde van 15,3 miljard dollar zal hebben?

Denk na over extra veiligheid bij uw entree

Gezien de actualiteit en de snelle ontwikkelingen op het gebied van handsfree technologieën tijdens deze recente wereldwijde pandemie, kan het verstandig zijn om een handsfree toegangsoplossing voor uw gebouw te installeren of hiernaar te upgraden. U zult versteld staan hoe gemakkelijk een veilige en handsfree oplossing geïntegreerd kan worden.

In onze volgende blog gaan we uitvoeriger in op het cruciale onderwerp gezichtsherkenning en leest u hoe de toekomst van Touchless zich rond deze geavanceerde innovatie ontwikkelt.

Deze blog is geschreven door Jonas Oijevaar
Jonas is een echte millennial met een grote interesse in technologische innovatie, artificial intelligence en internet of things. Als Market Research Executive & Innovator bij Boon Edam is hij voortdurend bezig met het ontdekken van de laatste trends en ontwikkelingen in de markt. Daarnaast brengt hij op mondiaal niveau de klantbehoeftes in kaart en ontwikkelt hij nieuwe business modellen.