5 kostenbesparende voorbereidingen op de bouwplaats voor installatie van een tourniquetdeur

Extra kosten voorkomen is de wens van elke aannemer. Als projectleider probeer ik aannemers te laten zien waar en wanneer onvoorziene extra kosten zich kunnen voordoen. Mijn collega-projectleiders en ik gaan daarom ook altijd vooraf naar de montageplek om te controleren of we de tourniquet (draaideur) kunnen monteren. In dit blog leest u over 5 onmisbare voorbereidingen die we daar controleren en die u kosten besparen.

1. Uitsparing en bekabeling voor de tourniquetdeur

We controleren de uitsparing waar de tourniquet gemonteerd gaat worden. Voldoet de uitsparing aan de afgesproken maten? Is de bekabeling voor de tourniquet aanwezig? U schakelt een installateur in voor de bekabeling, wij controleren of de juiste stroomvoorziening aanwezig is. Zo is er een wandcontactdoos nodig voor de verlichting in de tourniquet. Voor de voeding van de motor zorgt u voor een Europese stekker (WCD CEE 3-polig).

Krijgt u in uw project te maken met tourniquetdeuren waarbij sprake is van een complexe aansturing? Dan vragen wij vaak om een gezamenlijk overleg met de betrokken partijen om goed af te stemmen wie wat doet. Door dit vooraf goed geregeld te hebben, voorkomt u vertraging en daarbij komende kosten.

2. Maatregelen veilig werken

Het is de taak van de aannemer dat onze monteurs veilig kunnen werken. Dit betekent dat u maatregelen neemt voor een veilige werkomgeving. Zo komt het regelmatig voor dat ik op een bouwplaats kom waar we de tourniquetdeur op hoogte moeten inbouwen, omdat de trap ernaartoe nog niet klaar is. In dat geval zorgt u bijvoorbeeld voor valbeveiliging. Een ander voorbeeld is de bestrating. Onze monteurs moeten op een trap werken om de tourniquet te monteren. Als de bestrating buiten nog niet klaar is, zorgt u voor planken of platen waar de trap op kan staan, zodat er een vaste ondergrond is voor de trap. Ook zie ik weleens steigers in de weg staan. Of er vinden nog werkzaamheden plaats boven de werkplek van onze monteurs. Dit belemmert veilig werken en samen moeten wij zorgen  voor een veilige werkplek.


» Download gratis checklist: Controlepunten voor installatie van de tourniquetdeur


3. Plek voor materialen

We kunnen vaak extra kosten besparen door efficiënt te werken. Dit betekent ook dat we onze spullen en materialen naast de montageplek moeten kunnen plaatsen. Bij een montage van een deur op de 9e etage bleek er bijvoorbeeld geen goederenlift te zijn. Dat betekende dat er een verhuisbedrijf ingeschakeld moest worden om alle materialen naar boven te brengen. Onnodige kosten die de aannemer had kunnen besparen door samen met ons vooraf goed te kijken naar het proces. Een reden waarom ik de mogelijke aanvoer van materialen op de bouwplaats ook altijd even bespreek.

Matrand - installatie draaideur | Boon Edam

4. Vlakke smeervloer

De tourniquetdeur staat op een basisring (matomranding) die wij voor de installatie van de tourniquet stellen. Soms doet de aannemer dat ook zelf. Het is van belang dat de basisring na het stellen zo snel mogelijk onderkauwd wordt. Dit voorkomt namelijk dat de matrand verbuigt op de draadstangen als er iemand achteraf per ongeluk op staat. Het is ook belangrijk dat de smeervloer helemaal vlak ligt, zodat de mat hier op de juiste manier op kan komen te liggen. Het aanbrengen van de smeervloer is voor de aannemer zelf. Die smeervloer moet zijn aangebracht, vóórdat de tourniquetdeur gemonteerd wordt. Tijdens mijn bezoek aan de bouwplaats controleren we samen of de smeervloer goed vlak is. Een bobbelige smeervloer betekent namelijk ook een bobbelige mat. En een mat die niet goed vlak ligt, kan vervolgens storingen en onveilige situaties veroorzaken als de deur operationeel is.

5. Afvoerputje

Bij tourniquets die (half) buiten staan, adviseren wij een afvoerputje. Bij slecht weer kan er namelijk regen in de tourniquetdeur komen. Met een afvoerputje verkleint u de kans op waterschade of storingen door bijvoorbeeld een mat die opbolt door het water. En daar kunt u tijdens de bouw van de tourniquet al rekening mee houden. Een afvoerputje is overigens geen voorwaarde voordat we gaan monteren, maar wel een verstandige keuze om problemen en kosten achteraf te voorkomen.


Tot slot

Met dit blog heb ik u willen laten zien hoe u bij de voorbereidingen al onnodige extra kosten kunt voorkomen. Heeft u zelf nog een ander voorbeeld? Of wilt u dat wij meedenken over de voorbereidingen bij u op de bouwplaats? Dan hoor ik dat graag.

Werner Schweitzer
Als ervaren projectleider is Werner verantwoordelijk voor het coördineren van het voorbereidings- en installatieproces van entreesystemen. Hij ondersteunt hierin opdrachtgevers en aannemers om het proces rondom de installatie van toegangsproducten zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Werner is kampioen in projectbesprekingen met klanten, situatiebeoordelingen, oplossingen bedenken, plannen en het optimaal organiseren van deze projecten.