België - NL

Wanneer is mijn automatische deur aan vervanging toe?

Zelfs de beste automatische deuren hebben niet het eeuwige leven. Slijtage kan een reden zijn om een automatische deur te vervangen. Maar ook een veranderend dreigingsbeeld kan het noodzakelijk maken om een toegangsproduct te vervangen of aan te passen. Zeker als er overdag een reële kans bestaat op ongewenst bezoek.

Een proactieve aanpak is een must

In een ideale wereld is het in de ontwerpfase al duidelijk tegen welke dreigingen het gebouw bestand moet zijn. Vaak is dat ook zo. Zeker als naast de opdrachtgever en de architect ook een beveiligingsspecialist wordt ingeschakeld. 

Maar gebouwen moeten lang meegaan en in de loop van de tijd kunnen dreigingen drastisch veranderen. We zien vaak dat er snel pleisters op de wonden worden geplakt, maar proactief anticiperen op dreigingen is natuurlijk beter. 

Inspelen op dreigingen en risico’s

Dat laatste is nog niet zo eenvoudig. Een dreiging is iets anders dan een risico. Als er twee keer per jaar een ramkraak plaatsvindt, is het risico op een ramkraak twee keer per jaar. Vermenigvuldigd met de gemiddelde schade, weet je al snel wat een verantwoord budget is om de nodige maatregelen te treffen. 

Maatregelen tegen dreigingen zijn bedrijfseconomisch gezien veel moeilijker te beargumenteren. Het gaat dan om beveiligingsmaatregelen tegen een incident dat zich nog nooit heeft voorgedaan en waarvan niet zeker is of het zich ooit zal voordoen als geen extra maatregelen worden getroffen. Pas wanneer een nieuwe poging mislukt is, wordt duidelijk dat de investering zinvol is geweest.

inbraakwerend

Voldoet het beveiligingsniveau van de automatische deur nog?

Wanneer het dreigingsbeeld van een gebouw verandert, is het van belang om te analyseren of het beveiligingsniveau van de ingang nog voldoet. Een professionele fabrikant van automatische deuren, met veel ervaring in de meest uiteenlopende situaties, kan na een beoordeling advies geven welke aan- of toepassingen er gedaan moeten worden. Zo kan het zijn dat de huidige toegangsproducten voorzien moeten worden van een hoger beveiligingsniveau. Denk hierbij aan het toevoegen van een extra beveiligingsschil met bijvoorbeeld beveiligingspoortjes of het ombouwen van een draaideur naar een beveiligde draaideur.

Leveranciers als adviserende partner

Om ervoor te zorgen dat automatische deuren altijd up-to-date blijven, moet een leverancier ook de rol van partner innemen. Een partner zorgt er niet alleen voor dat mensen onbeperkt comfortabel en effectief toegang verleend wordt, maar ook dat zij permanent in een veilige omgeving aankomen. 

Het vraagt natuurlijk een zekere mate van vertrouwen. Wie denkt dat de fabrikant vroegtijdig goede producten wil vervangen, kan wachten tot het spreekwoordelijke kalf verdronken is. 

Maar wie zijn leverancier als partner beschouwt, ziet in dat die alle belang heeft bij een eeuwig tevreden klant. Zeker als de leverancier een wereldwijde reputatie hoog heeft te houden. Het vergt misschien een vroegtijdige afschrijving, maar die last is in de regel makkelijker te dragen dan de schade die ermee voorkomen wordt.

Uw project aan ons voorstellen? Contacteer ons en bekijk samen met ons de mogelijkheden.

Deze blog is geschreven door Jeroen Anthonis