België - NL

Veiligheid van automatische deuren bij elk ontwerp voorop

Een entree wordt elke dag door tientallen, honderden of zelfs duizenden mensen gebruikt. Het spreekt voor zich dat de veiligheid van deze gebruikers altijd gewaarborgd moet zijn. Niet voor niks zijn er nogal wat veiligheidseisen waar een toegangsproduct aan moet voldoen. Wat zijn de belangrijkste zaken waarop gelet moet worden? En hoe kunt u dat combineren met de esthetische wensen die u voor ogen heeft? Het is belangrijk dat u met die vragen bij een leverancier terecht kunt. Zodat u uiteindelijk tot een betrouwbare entreeoplossing komt zonder afbreuk te doen aan het ideaalbeeld dat u voor ogen heeft. 

Een veilige entree is in ieders belang. Voor de leverancier, de onderwerpende partij, de gebouweigenaar en zeker voor de gebruikers. Niemand moet eraan denken dat een onveilige deur leidt tot ongelukken. Om nog maar te zwijgen over de vervelende nasleep die dit met zich meebrengt. Er zijn dan ook strikte regels opgesteld om de veiligheid te waarborgen.

Europese Norm Automatische Deuren

De Europese regels op het gebied van veiligheid van personen bij het gebruik van automatische deuren staan omschreven in de EN 16005-norm. Alle draaideuren, schuifdeuren, vouwdeuren en carrouseldeuren die automatisch worden aangedreven en horizontaal bewegen moeten sinds 2013 aan deze norm voldoen. De norm is van toepassing op alle nieuwe installaties. Deuren die voor 2013 geïnstalleerd zijn, worden bij een onderhoudsbeurt waar nodig op onderdelen aangepast om aan de norm te voldoen.

In de norm wordt veel aandacht geschonken aan gebruiksveiligheid. Zoals het verplicht toepassen van sensoren die ervoor zorgen dat de gebruiker niet bekneld kan raken tussen de deurvleugels en voorschriften over het toepassen van rubbers tussen kieren om scherpe randen te voorkomen. Verder moet de definitieve ingebruikname van de deur gezamenlijk met de beheerder van de deur worden gedaan. Die beheerder of gebouweigenaar wordt immers verantwoordelijk voor de dagelijkse controle op veiligheid en functionaliteit. Elk toegangsproduct moet minstens één keer per jaar een onderhoudsbeurt krijgen door een bevoegd servicebedrijf om de veiligheid te kunnen waarborgen. 

Risicoanalyse voor toepassen toegangsproduct | Boon Edam

Risicoanalyse voor Toepassen Toegangsproduct

Een andere vereiste is dat wij bij het verkoopproces altijd een risicoanalyse maken. Hierbij wordt gekeken of er onder de toekomstige gebruikers sprake is van een kwetsbare doelgroep. Bijvoorbeeld kleine kinderen, ouderen die slecht te been zijn of mindervaliden. Als dat het geval is, worden er aanvullende veiligheidsvoorzieningen getroffen. Zo kunnen er meer sensoren geïnstalleerd worden of een extra noodstopknop. Bij een draaideur kan er een speciale drukknop voor mindervaliden worden geïnstalleerd. Een druk op die knop zorgt ervoor dat de deur één omwenteling langzamer draait. 

Veiligheid door Stabiele Constructie

Naast regels op het gebied van gebruiksveiligheid zal de leverancier er bij elk toegangsproduct op toezien dat de constructie veilig en betrouwbaar is. Zeker bij custom-made oplossingen kan de fabrikant meedenken over een veilig ontwerp. Kunnen de deurvleugels bij een bepaald gewicht bijvoorbeeld nog snel genoeg tot stilstand komen bij een noodstop? Hoe hoog kunnen de deurvleugels worden zonder dat het risico bestaat dat ze kunnen omklappen door bijvoorbeeld de wind? In overleg met de technisch adviseur worden zulke punten nauwgezet bekeken. En waar nodig kunnen we extra bouwkundige maatregelen toepassen. Zo komen we weleens in situaties waarin men een deur wil met extreme afmetingen. In zo’n geval maken wij dan vaak een verstevigde versie van de deur. Daarmee blijft de veiligheid van bezoekers gewaarborgd, terwijl u niet of nauwelijks concessies hoeft te doen aan uw ideale entree.


» Download ons white paper: Hoe kan een leverancier van entreeoplossingen u ontlasten tijdens het ontwerpproces?


Tandi Rowe